Teplotní stabilita CD

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Teplotní stabilita CD

Show simple item record

dc.contributor.advisor Slobodian, Petr
dc.contributor.author Miličková, Romana
dc.date.accessioned 2016-06-06T08:30:37Z
dc.date.available 2016-06-06T08:30:37Z
dc.date.issued 2005-02-07
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/35527
dc.description.abstract Cílem bakalářské práce je navázat na diplomovou práci Vojtěcha Vymyslického, který se zabýval měřením vlivu zvýšené teploty na schopnost čtení dat z CD, přičemž zjistil, že k poškození CD dochází především na principu ztráty rovinnosti disku. Předložená práce se tedy zabývala měřením ztráty rovinnosti způsobené zvýšenou teplotou pomocí úchylkoměru. Problematika byla studována z pohledu vzdálenosti od teploty skelného přechodu polykarbonátové matrice disku a jejího časového rozvoje. Bylo zjištěno, že vlivem zvýšené teploty dochází k uvolnění vnitřního pnutí výrobku vedoucí k symetrickému vypouknutí výrobku směrem na stranu potisku CD. Deformace má exponenciální charakter. V logaritmu času doby působení zvýšené teploty se urychluje se zvyšující se teplotou.
dc.format 43
dc.format.extent 351857
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject rovinnost CD cs
dc.subject zvýšená teplota cs
dc.subject prohnutí CD cs
dc.subject planeness of CD en
dc.subject higt temperatur en
dc.subject deflection of CD en
dc.title Teplotní stabilita CD
dc.title.alternative Temperature stability of CD
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Dvořáková, Marcela
dc.date.accepted 2005-06-24
dc.description.abstract-translated This bachelor work extends the diploma work of Vojtěch Vymyslický, who investigated an influence of higher temperature to readability of data stored on CD. He also found out that the data readability failure is mainly caused by the loss of CD disc planeness. Presented study introduces the measurement of disc planeness loss caused by the temperature changes, measurement itself was implemented by dial drift meter. Investigation was carried out from the perspective of distance from the glass transition temperature of polycarbonate dics matrix and its time dependence. It was found out that the higher temperature leverage causes the release of internal tension leading to the deflection of the product to the print side of the CD. Time sequence of deformation has an exponential form. In logarithm of operating time the higher temperature its velicity increases with rising temperature.
dc.description.department Ústav inženýrství polymerů
dc.thesis.degree-discipline Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-discipline Chemistry and Materials Technology en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Materials Technology en
dc.identifier.stag 642
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2005-06-10


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account