Aplikace procesního řízení nákladů v podmínkách českých organizací

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Aplikace procesního řízení nákladů v podmínkách českých organizací

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hurta, Josef
dc.contributor.author Popesko, Boris
dc.date.accessioned 2016-06-06T08:30:52Z
dc.date.available 2016-06-06T08:30:52Z
dc.date.issued 2001-09-01
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/35652
dc.description.abstract Disertační práce se zabývá teorií a praxí procesního řízení nákladů, metodami Activity-Based Costing a Activity-Based Management. Popisuje a dále prohlubuje teoretické poznání v této oblast a na jeho základě formuluje metodiku implementace těchto metod v podnikové praxi. Práce konfrontuje nový systém kalkulace nákladů s tradičními metodami a upozorňuje na nedostatky tradičního modelu a výhody procesního přístupu k řízení nákladů v globální konkurenci. Práce se ve své výzkumné části analyzuje současný stav řízení nákladů v českých organizacích a praktické zkušenosti organizací, které metodu ABC/M již aplikovaly. Práce vychází z procesního řízení a procesní architektury organizace, kterou determinuje jako východisko pro efektivní aplikace ABC/M systému.
dc.format.extent 1293689
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject proces cs
dc.subject aktivita cs
dc.subject procesní řízení nákladů cs
dc.subject ABC cs
dc.subject ABM cs
dc.subject kalkulace cs
dc.subject náklady cs
dc.subject alokace nákladů cs
dc.subject režijní náklady cs
dc.subject Process en
dc.subject Activity en
dc.subject Activity-Based Cost Management en
dc.subject ABC en
dc.subject ABM en
dc.subject Costing en
dc.subject Costs en
dc.subject Cost Allocation en
dc.subject Overheads en
dc.title Aplikace procesního řízení nákladů v podmínkách českých organizací
dc.title.alternative Implementation of the Activity-Based Cost Management in conditions of Czech enterprises
dc.type disertační práce cs
dc.contributor.referee Polách, Jiří
dc.contributor.referee Šatanová, Anna
dc.date.accepted 2005-01-04
dc.description.abstract-translated The dissertation work deals with Activity-Based Cost Management theory and practice, e.g. Activity-Based Costing and Activity-Based Management methods. Describes and deepen the theoretical knowledge in this area and on this fundaments restates the methodology of the implementation of these methods in enterprise's standard practice. The work confronts this ABC/M costing system with the traditional costing methods and points at shortcomings of the traditional model and advantages of process approach to the cost management in global business. Work in its exploratory phase analyses present status of the cost management in the Czech enterprises and investigate the experiences of enterprises, which implemented the ABC/M. Work comes from process management, which is determined as the source of successful method implementation.
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ph.D.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 801
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2004-11-05


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account