Závislost alkoholového typu

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Závislost alkoholového typu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Němcová, Vlasta
dc.contributor.author Velen, Zdeněk
dc.date.accessioned 2016-06-06T08:30:55Z
dc.date.available 2016-06-06T23:00:26Z
dc.date.issued 2004-04-20
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/35669
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá problematikou závislosti na drogách a to převážně alkoholového typu. Je členěna do pěti hlavních kapitol. Úvodní část a první dvě kapitoly pojednávají o problematice závislosti na drogách všeobecně spolu s rozdělením drog. Ve třetí kapitole se zaměřuji na historii alkoholové závislosti, její charakteristiku, různé poruchy vyvolané konzumací alkoholu, až po následky nadměrné konzumace. Prevenci a její důležitosti v boji se závislostí na alkoholu je věnována kapitola čtvrtá. Závěrečná část práce pojednává o pomoci lidem závislým na alkoholu ve městě Blansku. V závěrečné části práce jsem navrhl některá opatření, která by mohla napomoci při řešení zjištěných nedostatků.
dc.format 51 s., 6 s. příloh
dc.format.extent 764453
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná bez omezení od 18.04.2007
dc.subject Alkohol cs
dc.subject droga cs
dc.subject léčení cs
dc.subject léčba cs
dc.subject závislost cs
dc.subject abúzus cs
dc.subject konzumace cs
dc.subject prevence cs
dc.subject abstinence cs
dc.subject Alcohol en
dc.subject drug en
dc.subject treatment en
dc.subject therapy en
dc.subject addiction en
dc.subject abuse en
dc.subject consumption en
dc.subject prevention en
dc.subject abstinence en
dc.title Závislost alkoholového typu
dc.title.alternative Alcohol-type addiction
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Radvan, Eduard
dc.date.accepted 2005-06-20
dc.description.abstract-translated This Bachelor work is focused on drug addiction problems, mainly alcohol type. It is divided into five main chapters. Introductory and first two chapters are dealing with drug addiction problems in general, together with division of drugs. In chapter three, particular attention is paid to the history of alcohol addiction, its characterization, various disorders caused by alcohol consumption as well as consequences of excessive consumption. Prevention and its importance in the struggle for alcohol independence is the topic of chapter four. Closing part of this work concentrates on the help provided to alcohol addicts in the town Blansko. In the final part of my work I have suggested some measures that could help to solve established drawbacks.
dc.description.department Institut mezioborových studií
dc.rights.auth veřejné
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Univerzitní institut cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. University Institute en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Pedagogika cs
dc.thesis.degree-program Pedagogy en
dc.identifier.stag 823
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2005-04-18


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account