Drogy a jejich podíl na vzniku kriminality mládeže v ČR po roce 2000, tendence a východiska

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Drogy a jejich podíl na vzniku kriminality mládeže v ČR po roce 2000, tendence a východiska

Show simple item record

dc.contributor.advisor Nevoránek, Jaroslav
dc.contributor.author Keprt, Jaroslav
dc.date.accessioned 2016-06-06T08:30:56Z
dc.date.available 2016-06-06T23:00:26Z
dc.date.issued 2004-04-20
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/35675
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá problematikou drog a jejich podílem na vzniku kriminality mládeže v České republice. Vycházím zde nejen z minulosti, ale snažím se vystihnout současný stav, fakta, názory a zaujmout stanoviska, jak se bude daný jev vyvíjet. Jsou zde uvedeny některé aktuální problémy a možné návrhy na zlepšení. Bakalářská práce je rozdělena do tří kapitol, které tvoří kostru této práce, a tyto kapitoly jsou dále členěny na podkapitoly.
dc.format 50 s., 8 s. příloh
dc.format.extent 332516
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 29.04.2007
dc.subject Drogy cs
dc.subject pervitin cs
dc.subject drogová závislost cs
dc.subject prostředí šíření cs
dc.subject uživatelé drog cs
dc.subject prevence cs
dc.subject mládež cs
dc.subject léčba cs
dc.subject kriminalita cs
dc.subject protidrogová strategie cs
dc.subject drugs en
dc.subject pervitin en
dc.subject drug addiction en
dc.subject places where to access drugs en
dc.subject addicted people en
dc.subject prevention en
dc.subject youth en
dc.subject treatment en
dc.subject criminality en
dc.subject antidrug strategy en
dc.title Drogy a jejich podíl na vzniku kriminality mládeže v ČR po roce 2000, tendence a východiska
dc.title.alternative Drugs and their role in the increase of youth criminality after 2000: tendencies and points of departure
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Radvan, Eduard
dc.date.accepted 2005-06-23
dc.description.abstract-translated This bachelors work is focused on drugs and their influence on the young people crime in the Czech republic. I wasn´t just inspirated by past, but my needs are to show up the present time, facts, opinions and bring up some results on the future progression. I listed here some actual problems and some possible ways to prove them. This bachelors work is divided by three chapters which are the bone of this work. These three chapters are also divided by smaller parts.
dc.description.department Institut mezioborových studií
dc.rights.auth IP
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Univerzitní institut cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. University Institute en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Pedagogika cs
dc.thesis.degree-program Pedagogy en
dc.identifier.stag 829
utb.result.grade D
dc.date.submitted 2005-04-29


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account