Rodina a její perspektiva v české společnosti

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Rodina a její perspektiva v české společnosti

Show simple item record

dc.contributor.advisor Nevoránek, Jaroslav
dc.contributor.author Svoboda, Zdeněk
dc.date.accessioned 2016-06-06T08:30:57Z
dc.date.available 2016-06-06T08:30:57Z
dc.date.issued 2004-04-20
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/35685
dc.description.abstract Tato bakalářská práce, charakterizuje rodinou v celé její šíři. Ukazuje základní funkce rodiny, charakteristické znaky současné rodiny a různé podoby rodinného soužití. Jsou zde popsány alarmující ukazatele prudkého poklesu porodnosti a vymírání české populace. Dále popisuje postavení mužů a žen ve společnosti a snaží se anticipovat budoucí podobu rodiny a její perspektivu.
dc.format 37 s., 9 s. obr. příloh.
dc.format.extent 265412
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject znaky rodiny cs
dc.subject funkce rodiny cs
dc.subject současná rodina cs
dc.subject postavení mužů a žen cs
dc.subject budoucí rodina cs
dc.subject pokles porodnosti cs
dc.subject notes of a family en
dc.subject functions of a family en
dc.subject nowadays family en
dc.subject the status of men and women en
dc.subject future family en
dc.subject denatality rate en
dc.title Rodina a její perspektiva v české společnosti
dc.title.alternative The family and its prospects in the Czech society
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Mazánková, Libuše
dc.date.accepted 2005-06-22
dc.description.abstract-translated This thesis characterizes generally the family. It shows its basic functions, typical notes of nowadays family and also various forms of family living. There are described alarming facts about rapid denatality rate and dieing out of Czech population. Further it describes the status of men and women in the society and tries to anticipate the future form of a family and its perspective.
dc.description.department Institut mezioborových studií
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Univerzitní institut cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. University Institute en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Pedagogika cs
dc.thesis.degree-program Pedagogy en
dc.identifier.stag 840
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2005-04-22


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account