Agresivita mladistvých v souvislostech domácího násilí

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Agresivita mladistvých v souvislostech domácího násilí

Show simple item record

dc.contributor.advisor Plšková, Alena
dc.contributor.author Syslo, Jan
dc.date.accessioned 2016-06-06T08:31:00Z
dc.date.available 2016-06-06T08:31:00Z
dc.date.issued 2004-04-20
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/35703
dc.description.abstract Bakalářská práce s názvem „Agresivita mladistvých v souvislostech domácího násilí'' je ve svém obsahu zaměřena na problematiku domácího násilí nejen v obecném pohledu, ale také z pohledu násilí dětí vůči svým rodičům, jejich rodinám a vztahům uvnitř rodiny. Domácí násilí je pokládáno za poměrně zvláštní, samostatný fenomén, kterému je v současné době stále více věnována pozornost nejen organizací poskytujících pomoc, ale také veřejnosti.
dc.format 60 s., 20 s. příloh
dc.format.extent 746573
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Domácí násilí cs
dc.subject výskyt násilí cs
dc.subject agresivita cs
dc.subject viktimologie cs
dc.subject násilí v rodině cs
dc.subject akty násilí cs
dc.subject mýty a realita cs
dc.subject právo a domácí násilí cs
dc.subject policejní strategie cs
dc.subject právní normy cs
dc.subject Domestic violence en
dc.subject occurrence of violence en
dc.subject aggressiveness en
dc.subject victimology en
dc.subject violence inside the family en
dc.subject acts of violence en
dc.subject mythes and reality en
dc.subject law and domestic violence en
dc.subject police strategy en
dc.subject legal aspects en
dc.title Agresivita mladistvých v souvislostech domácího násilí
dc.title.alternative Aggression of the young in connection with domestic violence
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Nevoránek, Jaroslav
dc.date.accepted 2005-06-20
dc.description.abstract-translated My thesis called „Aggressiveness of young persons in connection with the domestic violence'' deals with violence against women, children and violence inside the family as a specific form of violence, which only recently has gained legitimacy. Domestic violence is considered as a relatively isolated issue concerning not only non-profit organizations, but also the whole society.
dc.description.department Institut mezioborových studií
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Univerzitní institut cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. University Institute en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Pedagogika cs
dc.thesis.degree-program Pedagogy en
dc.identifier.stag 861
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2005-04-28


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account