Výběr životního partnera

DSpace Repository

Language: English čeština 

Výběr životního partnera

Show simple item record

dc.contributor.advisor Nevoránek, Jaroslav
dc.contributor.author Lasák, Miroslav
dc.date.accessioned 2010-07-15T03:21:55Z
dc.date.available 2010-07-15T03:21:55Z
dc.date.issued 2007-04-26
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/3587
dc.description.abstract Výběr životního partnera je velmi důležitý v lidském životě. Často rozhoduje o tom, jak bude život každého jednotlivce vypadat, jako cestou se bude ubírat. Z života jednotlivce se potom odvíjí i fungování celé společnosti , neboť ta je tvořena právě jednotlivci. Výběr partnera se řídí jak přírodními zákony, fyzickými a psychickými předpoklady a vrozenými vlastnostmi, tak i vědomým záměrným ovlivnění každého jednotlivce. Nemusí jít vždy o vhodný výběr, ale každý o něm rozhodne sám, na základě svobodné vůle. Tam kde svobodná vůle není nejde o výběr, ale o "přidělení" partnera. Vhodný partner je základem spokojeného života, rozvoje rodiny, zakládání institutu manželství. cs
dc.format 43 s. cs
dc.format.extent 321064 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Výběr životního partnera cs
dc.subject vhodný partner cs
dc.subject nevhodní partneři cs
dc.subject mužské požadavky cs
dc.subject ženské požadavky cs
dc.subject manželství cs
dc.subject rozvod cs
dc.subject choice of the partner for life en
dc.subject acceptable partner en
dc.subject wrong partners en
dc.subject male demands en
dc.subject female demands en
dc.subject marriage en
dc.subject divorce en
dc.title Výběr životního partnera cs
dc.title.alternative Choice of the partner for life en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Slabá, Iva
dc.date.accepted 2007-06-18
dc.description.abstract-translated Choice of the partner for life is in the human life very important. It often decides, how will look the life of an individual, which way it will proceed. From the life of individual it then unwinds functioning of the all society because society is created by individuals. Choice of the partner is governed by laws of nature, physical and psychological presumptions as well as features, willful, designed affecting every individual. It needn't always be an acceptable choice but everybody decides about it themselves on the base of free will. Where the free will isn't it doesn't koncern of choice but of assignation of partner. Acceptable partner is a base of the satisfied life, development of the family, founding of institute of marriage. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 1006392
dc.date.assigned 2006-04-30
utb.result.grade B
local.subject výběr partnera cs
local.subject mate selection en


Files in this item

Files Size Format View
lasák_2007_bp.pdfBlocked 313.5Kb PDF View/Open
lasák_2007_vp.doc 23.5Kb Microsoft Word View/Open
lasák_2007_op.doc 23.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account