Rozbor příčin ztráty domova a rodiny

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Rozbor příčin ztráty domova a rodiny

Show simple item record

dc.contributor.advisor Nevoránek, Jaroslav
dc.contributor.author Heriban, Zdeněk
dc.date.accessioned 2010-07-15T03:23:03Z
dc.date.available 2010-07-15T03:23:03Z
dc.date.issued 2007-04-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/3592
dc.description.abstract Práce je věnována rozboru příčin ztráty domova a rodiny. Je zde popsáno postavení rodiny v jejím historickém vývoji a její funkce. Velká pozornost je věnována negativním vlivům působících na rodinu. Po rozboru těchto vlivů můžeme určit jakým vlivům se mají členové rodiny vyvarovat. cs
dc.format 66 s. cs
dc.format.extent 525928 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject manželství cs
dc.subject rodina cs
dc.subject funkce rodiny cs
dc.subject rozvod cs
dc.subject nezaměstnanost cs
dc.subject bezdomovectví cs
dc.subject marriage en
dc.subject family en
dc.subject function of family en
dc.subject divorce en
dc.subject unemployment en
dc.subject homless en
dc.title Rozbor příčin ztráty domova a rodiny cs
dc.title.alternative Analysis of causes for the loss of home and family en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Mazánková, Libuše
dc.date.accepted 2007-06-21
dc.description.abstract-translated This work is devoted to analysis of reasons of loosing home and family. It is describing here a status of family in her historical evolution and her function. Big attention is give to a negative influences affecting family. After analysis of these affections we can determine what kind negative influences members of family shut avoid. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 1006407
dc.date.assigned 2006-04-30
utb.result.grade B
utb.result.grade B
local.subject problémové rodiny cs
local.subject problem families en


Files in this item

Files Size Format View
heriban_2007_bp.pdf 513.6Kb PDF View/Open
heriban_2007_vp.doc 46.19Kb Microsoft Word View/Open
heriban_2007_op.doc 29.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account