Optimalizace systému managementu jakosti v podniku Terastav, s.r.o.

Repozitář DSpace/Manakin

Přihlásit se

Jazyk: English čeština 

Optimalizace systému managementu jakosti v podniku Terastav, s.r.o.

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Optimalizace systému managementu jakosti v podniku Terastav, s.r.o.
Autor: Kovářík, Martin
Vedoucí: Briš, Petr
Abstrakt: Ve své bakalářské práci se budu zabývat problematikou systému managementu jakosti, která je obsahem teoretické části společně s možností zvýšení konkurenceschopnosti podniku. V analytické části se práce zabývá představením analyzované společnosti společně s analýzou současného stavu řízení jakosti. Hlavní část analytické části tvoří Příručka jakosti. Podnik však nemá vytvořenu vlastní Příručku jakosti, a proto použiji obecný model Příručky jakost, pomocí kterého budu analyzovat vnitropodnikové záležitosti společnosti Terastav, s.r.o. V této Příručce jakosti se budu opírat o všech pět jejích kapitol, které budou popisovat reálný stav systému managementu jakosti ve firmě. Na základě této analýzy navrhnu podniku doporučení, týkající se zkvalitnění systému managementu jakosti včetně doporučení pro zvýšení konkurenceschopnosti společnosti Terastav, s.r.o., která se nachází v oblasti velké konkurence ze strany stavebních firem.V závěru bakalářské práce je uvedena možnost pro zvýšení konkurenceschopnosti společnosti Terastav, s.r.o., která může být velmi užitečným nástrojem systému managementu jakosti. Jedná se o doporučení pro vytvoření webové prezentace firmy.
URI: http://hdl.handle.net/10563/35980
Datum: 2005-03-14
Dostupnost: Pouze v rámci univerzity
Ústav: Ústav průmyslového inženýrství a informačních systémů
Studijní obor: Management a ekonomika
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: A 1181


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit

K tomuto záznamu nejsou připojeny žádné soubory.

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet