Vyjednávání v policejní praxi

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Vyjednávání v policejní praxi

Show simple item record

dc.contributor.advisor Olejníček, Antonín cs
dc.contributor.author Šaroun, Bohumír cs
dc.date.accessioned 2010-07-15T03:24:39Z
dc.date.issued 2007-04-30 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/3598
dc.description.abstract Tato práce pojednává o práci policejního vyjednavače a popisuje aspekty komunikace při vyjednávání mezi vyjednavačem a osobou s kterou se vyjednává. V této práci jsem v první kapitole popsal historický vývoj vyjednávání v České republice a v následujících dvou kapitolách analyzovat proces vyjednávání jako specifickou formu sociálního styku a zejména pak mezilidské komunikace. Největší důraz jsme kladl na třetí kapitolu, která soustřeďuje největší poznatky z psychologie lidské komunikace a sociální pedagogiky jako různé způsoby komunikace a jednání na situaci vyjednávání. cs
dc.format 52 s. cs
dc.format.extent 368916 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 30.04.2037 cs
dc.subject Struktura procesu vyjednávání cs
dc.subject Osobnost pachatele cs
dc.subject Osobnost vyjednavače cs
dc.subject Rukojmí cs
dc.subject Percepce cs
dc.subject Komunikace cs
dc.subject Ovlivňování cs
dc.subject Přesvědčován cs
dc.subject Structure of a process of negotiation en
dc.subject Personality of a culprint en
dc.subject Personality of a negotiator en
dc.subject Hostage en
dc.subject Perception en
dc.subject Communication en
dc.subject Affecting en
dc.subject Persuading en
dc.title Vyjednávání v policejní praxi cs
dc.title.alternative Negotiation in police practice en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Šnitr, Jan cs
dc.date.accepted 2007-06-21 cs
dc.date.vskp-available 2037-04-30
dc.description.abstract-translated This work describes a job of a police negotiator and depicts aspects of communication during negotiation between negotiator and a person who is being negotiated. In the first chapter picture historical development of negotiation in the Czech Republic is described. In the next two chapters the process a negotiationig process as a specific form of social contact and mainly interpersonal communication. Is analyzed the biggest emhasis is put on the third chapter, which centralizes main knowledge of psychology of human communicationand social pedagogy as a different way of communication and negotiation. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 1006408
dc.date.assigned 2006-04-30 cs
utb.result.grade C
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
šaroun_2007_bp.pdfBlocked 360.2Kb PDF View/Open
šaroun_2007_vp.doc 23Kb Microsoft Word View/Open
šaroun_2007_op.doc 25.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account