Role probační a mediační služby v oblasti výkonu dozoru a alternativních prací

DSpace Repository

Language: English čeština 

Role probační a mediační služby v oblasti výkonu dozoru a alternativních prací

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kosařová, Zdeňka
dc.contributor.author Jirák, Jan
dc.date.accessioned 2010-07-15T03:28:21Z
dc.date.available 2010-07-15T03:28:21Z
dc.date.issued 2007-08-31
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/3610
dc.description.abstract Touto bakalářskou prací bych chtěl přiblížit Probační a mediační službu ČR a její funkce v systému trestní justice a nastínit kdo jsou probační úředníci a asistenti. Dále zkoumat a vyhodnotit roli Probační a mediační služby ČR v oblasti výkonu dohledu a alternativních trestů. Výzkum zaměřím na výkon trestu obecně prospěšných prací v organizacích na Zlínsku. Cílem bude získat základní údaje o respondentech, o výkonu trestu obecně prospěšných prací, o klientech vykonávajících tento trest a míru spokojenosti s výsledky práce. Dále se pokusím od respondentů zjistit jejich postoje, názory, požadavky a obavy z trestu obecně prospěšných prací. cs
dc.format 72 s., 7 s. přílohy cs
dc.format.extent 431091 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject probace cs
dc.subject mediace cs
dc.subject alternativní tresty cs
dc.subject dohled cs
dc.subject probation en
dc.subject mediation en
dc.subject alternative penalties en
dc.subject supervision en
dc.title Role probační a mediační služby v oblasti výkonu dozoru a alternativních prací cs
dc.title.alternative Role of Probation and Mediation service Czech Republic in its supervising function and alternative penalties. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Chudý, Štefan
dc.date.accepted 2007-09-11
dc.description.abstract-translated In my Bachelor thesis I would like to describe Probation and mediation service Czech republic and its functions in penal system and describe who are probation clerks and assistans. Than to examine and evaluate the role of Probation and Mediation service Czech Republic in its supervising function and alternative penalties. I focus my research on discharging the penalty of generally favourable work in organization at the Zlin district. The aim of the research will be to get basic informations about these organizations, about penalty of generally favourable work, about convicted people who must discharge this penalty and satisfactions with their work done. Furhermore I will try to find out their bearings, opinions, requirements and their fears of penalty of generally favourable work. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/101 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 6674
dc.date.assigned 2007-02-23
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
jirák_2007_bp.pdfBlocked 420.9Kb PDF View/Open
jirák_2007_vp.jpg 1.259Mb JPEG image View/Open
jirák_2007_op.doc 50.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account