Postavení ženy v české rodině a společnosti z pohledu gender

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Postavení ženy v české rodině a společnosti z pohledu gender

Show simple item record

dc.contributor.advisor Nevoránek, Jaroslav
dc.contributor.author Vaňková, Jana
dc.date.accessioned 2010-07-15T03:28:31Z
dc.date.available 2010-07-15T03:28:31Z
dc.date.issued 2007-04-13
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/3611
dc.description.abstract Práce je věnována postavení žen v české rodině a společnosti z pohledu gender. Je zde popsán pojem gender a s ním související genderové role, stereotypy a socializace. Práce se zabývá genderovými vztahy v českých rodinách, rozdělením rolí v domácnostech a při péči o děti. Pozornost je věnována také současnému postavení českých žen na trhu práce, spolu s otázkou prosazování rovných příležitostí a problémem nerovnosti v odměňování. cs
dc.format 46 s. cs
dc.format.extent 524556 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Gender cs
dc.subject genderové role cs
dc.subject genderové stereotypy cs
dc.subject genderová socializace cs
dc.subject genderové vztahy cs
dc.subject domov cs
dc.subject domácnost cs
dc.subject rodina cs
dc.subject zaměstnání cs
dc.subject trh práce cs
dc.subject rovné příležitosti cs
dc.subject odměňování cs
dc.subject Gender en
dc.subject gender roles en
dc.subject gender stereotypes en
dc.subject gender socialization en
dc.subject gender relations en
dc.subject home en
dc.subject household en
dc.subject family en
dc.subject employment en
dc.subject labour market en
dc.subject equal chance en
dc.subject remuneration en
dc.title Postavení ženy v české rodině a společnosti z pohledu gender cs
dc.title.alternative Position women in Czech family and companies en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Rogožanová, Lenka
dc.date.accepted 2007-06-18
dc.description.abstract-translated This work is engaged in emplacement of women in a Czech family and society from the gender point of view. The work describes the concept of gender and coherent ideas of gender roles, stereotypes and socialization. It also follows the gender relationship in Czech families and the division of roles in household and children keeping. Appropriate attentions is also given to an actual station of Czech women in a labour market, as well as to a question of equal chance enforcing and to a problem of unequal remuneration. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 1006227
dc.date.assigned 2006-04-30
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
vaňková_2007_bp.pdfBlocked 512.2Kb PDF View/Open
vaňková_2007_vp.pdf 269.6Kb PDF View/Open
vaňková_2007_op.doc 27Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account