Člověk a sociální nouze

DSpace Repository

Language: English čeština 

Člověk a sociální nouze

Show simple item record

dc.contributor.advisor Balík, Stanislav
dc.contributor.author Kratochvílová, Ladislava
dc.date.accessioned 2010-07-15T03:31:49Z
dc.date.available 2010-07-15T03:31:49Z
dc.date.issued 2007-04-27
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/3621
dc.description.abstract Tématem mé bakalářské práce je Úmluva o právech dítěte a její aplikace v ČR. Práce je rozdělena do pěti částí. První je Vývoj postavení dítěte ve společnosti, druhá Význam Úmluvy, třetí Práva dětí v ČR, čtvrtá Dítě v současném zřízení ČR, pátá Realizace Úmluvy v ČR. Cílem mé práce bylo popsat. význam Úmluvy v historických i současných souvislostech a zhodnotit její aplikaci v České republice. cs
dc.format 42 s., 2 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 887285 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Úmluva cs
dc.subject dítě cs
dc.subject právo cs
dc.subject společnost cs
dc.subject rodina cs
dc.subject zákon cs
dc.subject svět cs
dc.subject výchova cs
dc.subject škola cs
dc.subject sociální cs
dc.subject historie cs
dc.subject deklarace cs
dc.subject dokument cs
dc.subject Convention en
dc.subject child en
dc.subject right en
dc.subject society en
dc.subject law en
dc.subject familly en
dc.subject world en
dc.subject education en
dc.subject social en
dc.subject history en
dc.subject declaration en
dc.subject document en
dc.title Člověk a sociální nouze cs
dc.title.alternative Humans and social need en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Nevoránek, Jaroslav
dc.date.accepted 2007-06-21
dc.description.abstract-translated The theme of my diploma project is Conventetion of Children Rights in the Czech Republic and its Aplication. My work has got five parts: First is development and status of child in Human society, second part is - Importance of Conention, third part is - Children, right in Czech republic, fourth part is - Child in current isnstitution, fifth part is - Implementation of Convention in Czech republic. The aim of my work is to describe Importance of Convention in historical and current relations and assess its application in Czechrepublic en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 1006365
dc.date.assigned 2006-04-30
utb.result.grade A
local.subject sociální nouze cs
local.subject chudoba cs
local.subject úmluvy mezinárodní cs
local.subject práva dětí cs
local.subject social hardship en
local.subject poverty en
local.subject international treaties en
local.subject children's rights en


Files in this item

Files Size Format View
kratochvílová_2007_bp.pdf 866.4Kb PDF View/Open
kratochvílová_2007_vp.png 60.16Kb PNG image Thumbnail
kratochvílová_2007_op.png 40.45Kb PNG image Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account