Zadluženost rodiny - nová příčina sociálního stresu

DSpace Repository

Language: English čeština 

Zadluženost rodiny - nová příčina sociálního stresu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Radvan, Eduard
dc.contributor.author Havel, Roman
dc.date.accessioned 2010-07-15T03:36:10Z
dc.date.available 2010-07-15T03:36:10Z
dc.date.issued 2007-05-04
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/3629
dc.description.abstract Tato práce charakterizuje nárůst zadluženosti domácností v ČR od roku 1990 po současnou situaci. Pro srovnání tempa nárůstu zadluženosti našich domácností, je stručně popsána zadluženost domácností v zahraničí. Zaměření práce je upozornit na příčiny velkého tempa nárůstu zadlužování domácností. Jedny z příčin jsou neodpovědný přístup domácností k půjčkám a snadná dostupnost půjček. Práce také uvádí možné následky tohoto neodpovědného přístupu, které mohou vést až k sociálnímu stresu ve společnosti. Význam práce je v naznačení jedné z možných cest, jak tento neodpovědný přístup domácností řešit v rámci sociální pedagogiky. Touto cestou může být zvyšování ekonomické gramotnosti celé populace v ČR cs
dc.format 44 s. cs
dc.format.extent 5124504 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject dluhy cs
dc.subject domácnost cs
dc.subject stres cs
dc.subject ekonomika cs
dc.subject výchova cs
dc.subject gramotnost cs
dc.subject depths en
dc.subject households en
dc.subject stress en
dc.subject economy en
dc.subject education en
dc.subject literacy en
dc.title Zadluženost rodiny - nová příčina sociálního stresu cs
dc.title.alternative Families in debt - a new cause of social stress en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Řehoř, Antonín
dc.date.accepted 2007-06-21
dc.description.abstract-translated This work is focused on increase of insolvency of Czech households since 1990 until now. For comparison there is described insolvency of households in abroad. One of the reasons of increasing insolvency of households is irresponsible approach to loads and availability of loans. This work also brings in consequences of irresponsible approach toward loans which may leads to social stress in society. Meaning of this work is to indicate one of possible way of solving irresponsible attitude of households toward loans thanks to social pedagogy. This way may increase economic literacy in population of Czech Republic. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 1006427
dc.date.assigned 2006-04-30
utb.result.grade C
local.subject ekonomická gramotnost cs
local.subject zadluženost cs
local.subject economic literacy en


Files in this item

Files Size Format View
havel_2007_bp.pdf 4.887Mb PDF View/Open
havel_2007_op.doc 53.18Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account