Doporučení k úspěšnému zavedení CRM ve firmě DOR s.r.o.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Doporučení k úspěšnému zavedení CRM ve firmě DOR s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kozák, Vratislav
dc.contributor.author Taraba, Pavel
dc.date.accessioned 2016-06-06T08:32:13Z
dc.date.available 2016-06-06T08:32:13Z
dc.date.issued 2005-03-14
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/36333
dc.description.abstract V mojej práci navrhnem cenovo prístupné riešenie systému CRM vo firme DOR, s.r.o. V teoretickej časti spracujem v súčasnosti dostupné zdroje týkajúce sa problematiky CRM. V analytickej časti uvediem profil firmy, aby si čitateľ vedel predstaviť firmu a formou dotazníku analyzujem súčasný stav vzťahov s kľúčovými zákazníkmi. Z vyhodnotenia dotazníku mi vyplynú závery, predstavujúce rezervy, ktoré zhrniem a vypracujem odporučenia ako danú situáciu zlepšiť. Navrhované riešenie podrobím nákladovej a rizikovej analýze.
dc.format 66 s., 4 s. příloh
dc.format.extent 652551
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject CRM cs
dc.subject DOR cs
dc.subject vzťah so zákazníkom cs
dc.subject CRM en
dc.subject DOR en
dc.subject customer relationship management en
dc.title Doporučení k úspěšnému zavedení CRM ve firmě DOR s.r.o.
dc.title.alternative Ways of a successful implementation of CRM in the company DOR s.r.o.
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Vitková, Romana
dc.date.accepted 2005-06-16
dc.description.abstract-translated In my project I propose cost acceptable solution of the CRM system in DOR Ltd. The Theory Part takes into consideration nowdays accessible sources that are related to CRM problematic. In the Analytic Part I introduce the company profile, where also with help of the questionnaires, I can analyse the present relationship status with the key customers. The evalution of the questionnare trender conclusion, showing the strengths for which I will devise of recommendation concerning the way of improvement. The suggested solutions will be subject risk and cost analysis.
dc.description.department Ústav managementu
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 1612
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2005-05-20


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account