Brněnská dimenze evropanství

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Brněnská dimenze evropanství

Show simple item record

dc.contributor.advisor Rogožanová, Lenka
dc.contributor.author Minaříková, Lenka
dc.date.accessioned 2010-07-15T03:39:15Z
dc.date.available 2010-07-15T03:39:15Z
dc.date.issued 2006-11-29
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/3639
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá významem poznávání prostředí z hlediska jeho mikro i makrostruktury, historie i současnosti a důležitostí kontinuálního mapování světa studiem jeho obyvatel, ve kterých jsou neoddělitelně prolnuty složky racionální a emocionální. Autorka na základě původního výzkumu popisuje činitele, kteří ovlivňují vnímání vlastní identity a schopnost zvnitřnění integračních procesů v rámci evropské komunity. Signifikantním faktorem pro správný vývoj a tvorbu harmonického prostředí jsou celoživotní koncepční humanistická výchova a vzdělávání, společný zájem a komunikace, koordinovaná podpora ze strany celoevropských struktur, lokálních institucí a jednotlivců. cs
dc.format 55 s., 17 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 1103282 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject člověk cs
dc.subject prostředí cs
dc.subject časoprostorová dimenze cs
dc.subject evropanství cs
dc.subject sousedství cs
dc.subject lidství cs
dc.subject identita cs
dc.subject město Brno a jeho genius loci cs
dc.subject emocionální vzdálenosti cs
dc.subject antipatie cs
dc.subject sympatie cs
dc.subject komunikace a cizojazyčné kompetence cs
dc.subject sdílení kulturních hodnot cs
dc.subject globální kontext a integrační trendy cs
dc.subject význam rozvoje společného dědictví cs
dc.subject potřeba dalšího poznávání cs
dc.subject koncepční celoživotní humanistické výchovy a vzdělání s aktuálním akcentem cs
dc.subject human being en
dc.subject environment en
dc.subject dimension throughout the time and space en
dc.subject Europeanship en
dc.subject neighbourship en
dc.subject humanity en
dc.subject identity en
dc.subject the town of Brno and its genius loci en
dc.subject emotional proximities en
dc.subject antipathy and sympathy en
dc.subject communication and en
dc.subject foreign language competences en
dc.subject sharing cultural values en
dc.subject global context and integration trends en
dc.subject importance of cultivating common heritage en
dc.subject needs in further studying en
dc.subject conceptual humanistic long life education and its topical accent en
dc.title Brněnská dimenze evropanství cs
dc.title.alternative Brno Dimension of the Europeanship en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Řehoř, Antonín
dc.date.accepted 2007-01-29
dc.description.abstract-translated This bachelor work is concerned with the importance of studying the environment from the point of view of its micro and macro structure, both its history and presence. The author focuses on the potential hidden in mapping the world throughout exploring its inhabitants and their rational and emotional sides being intertwined. On the base of the research there are featured the most significant agents that influence the perception of our own identity and ability to internalized the integration processes in the European community, the author points out at the key elements essential for building and developing harmonized environment: long life conceptual humanistic education, common interest and communication, co-ordinated support from European structures, local institutions and individuals. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Univerzitní institut cs
dc.thesis.degree-grantor en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 1004262
dc.date.assigned 2005-12-16
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
minaříková_2007_bp.pdf 1.052Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account