Postavení žen v české společnosti v posledních 100 letech

DSpace Repository

Language: English čeština 

Postavení žen v české společnosti v posledních 100 letech

Show simple item record

dc.contributor.advisor Rogožanová, Lenka
dc.contributor.author Káfoňková, Jarmila
dc.date.accessioned 2010-07-15T03:39:22Z
dc.date.available 2010-07-15T03:39:22Z
dc.date.issued 2006-11-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/3640
dc.description.abstract Tato práce sleduje na základě teoretického studia dostupné literatury cestu, kterou urazily české ženy na svojí cestě dvacátým stoletím. Cestu za svými právy, za důstojným životem. Cestu, na které samy sobě i mužům dokazovaly, že jsou stejně chytré jako muži, že mají právo na vzdělání, právo zasahovat do rozhodování o sobě, o zemi, v níž žijí. Právo na stejnou práci, jakou vykonává muž a právo na to, být za tuto práci odměněna stejně jako muž. Po této cestě žena kráčí stále a bude kráčet ještě dlouho. A to nejenom česká žena. Neboť feministické názory jsou stále ještě proti mysli nejenom většině mužů, ale také mnohým ženám. cs
dc.format 52 s. cs
dc.format.extent 371281 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Ženy cs
dc.subject ženské hnutí cs
dc.subject emancipace cs
dc.subject výchova a vzdělání žen cs
dc.subject postavení žen ve společnosti cs
dc.subject zaměstnání žen cs
dc.subject právní postavení žen cs
dc.subject ženy ve válce cs
dc.subject ženy v politice cs
dc.subject školství cs
dc.subject pedagogika cs
dc.subject právo cs
dc.subject Women en
dc.subject woman offensive en
dc.subject emancipation en
dc.subject education and learning of women en
dc.subject position of women in society en
dc.subject vocation of women en
dc.subject juristic position of women en
dc.subject women in war en
dc.subject women in politics en
dc.subject education systém en
dc.subject pedagogy en
dc.subject justice en
dc.title Postavení žen v české společnosti v posledních 100 letech cs
dc.title.alternative Position women in Tzech society in last 100 years en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Nevoránek, Jaroslav
dc.date.accepted 2007-02-01
dc.description.abstract-translated This Bachelor's work observes the way on the basis of theoretic studies of available literature. The way, which the Czech women travelled on the way through the 20th century. The way for their rights, for their dignified life. The way at what they proved thyself and the men, that they are clever much like the men, that they have right to education, right to intervene in a decision about themselves, about a country in which they live. Right for the same work, which men perform, right for the same payment as men. On this way the woman marchs still and she will march for a long time yet. And not only the Czech woman. Because the feministic opinions aren't still in comparison with only men's mind but with women's mind too. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Univerzitní institut cs
dc.thesis.degree-grantor en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 1004207
dc.date.assigned 2005-12-16
utb.result.grade A
local.subject rovnoprávnost mužů a žen cs
local.subject společenský vývoj cs
local.subject 20. století cs
local.subject gender equality en
local.subject social development en


Files in this item

Files Size Format View
káfoňková_2007_bp.pdf 362.5Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account