Analýza ohrožení firmy FERN, s.r.o. vstupem nových konkurentů na český trh s pryžotextilní obuví

DSpace Repository

Language: English čeština 

Analýza ohrožení firmy FERN, s.r.o. vstupem nových konkurentů na český trh s pryžotextilní obuví

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hrazdilová Bočková, Kateřina
dc.contributor.author Polášek, Tomáš
dc.date.accessioned 2016-06-06T08:32:24Z
dc.date.available 2016-06-06T23:00:28Z
dc.date.issued 2005-03-14
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/36426
dc.description.abstract Jak napovídá název bakalářské práce, hlavním obsahem je analyzování konkurenčního prostředí, ve kterém se firma nachází. Práce se skládá z části teoretické a části praktické. Konkurenční prostředí jsem rozdělil do několika subsystémů (dílčích prostředí). Nejprve jsem analyzoval prostředí, které ovlivňuje celkové podmínky pro podnikání. Další analýza se týkala trhu s pryžotextilní obuví a určení faktorů zaručující firmě na tomto trhu úspěch. Nedílnou součástí jsou i analýzy vnitřního prostředí firmy. Na základě těchto analýz jsem charakterizoval trh s pryžotextilní obuví, podmínky pro vstup nových konkurentů na tento trh a míru ohrožení firmy nejen vstupem nových konkurentů. Závěr práce je věnován návrhům a doporučením pro udržení a zlepšení současné konkurenceschopnosti firmy.
dc.format.extent 364781
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 20.05.2007
dc.subject Analýza PEST cs
dc.subject Analýza SWOT cs
dc.subject Dokonalá konkurence cs
dc.subject Důchodový efekt cs
dc.subject Elasticita poptávky cs
dc.subject Konkurence cs
dc.subject Konkurenceschopnost cs
dc.subject Konkurenční výhoda cs
dc.subject makrookolí cs
dc.subject mirookolí cs
dc.subject Monopol cs
dc.subject Monopolistická konkurence cs
dc.subject nedokonalá konkurence cs
dc.subject nové chápání konkurence cs
dc.subject okolí podniku cs
dc.subject Oligopol cs
dc.subject Poptávka cs
dc.subject Substituční efekt cs
dc.subject synergický efekt cs
dc.subject tradiční chápání konkurence cs
dc.subject SLEP analysis en
dc.subject SWOT analysis en
dc.subject perfect competition en
dc.subject retirement effect en
dc.subject demand elasticity en
dc.subject competition en
dc.subject ability to compete en
dc.subject competitive advantage en
dc.subject macroambient en
dc.subject microambient en
dc.subject monopoly en
dc.subject monopolistic competition en
dc.subject imperfect competition en
dc.subject new understatnidng of competition en
dc.subject company ambient en
dc.subject oligopoly en
dc.subject demand en
dc.subject substitution effect en
dc.subject synergic effect en
dc.subject traditional understanding of competition en
dc.title Analýza ohrožení firmy FERN, s.r.o. vstupem nových konkurentů na český trh s pryžotextilní obuví
dc.title.alternative Threaten Analyze of FERN Ltd. with the Admission of New Competitors on Czech Rubber-textile Shoes´ Market
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Zeman, Vlastimil
dc.date.accepted 2005-06-15
dc.description.abstract-translated As says the name of the Bachelor thesis (Threaten Analyse of FERN Ltd. with the Admission of New Competitors on Czech Rubber-textile Shoes´ Market), the substantiality of this work is the analysing of the competitive environment, in which is the company. The thesis is divided into two parts: into theoretical part and into practical part. I divided the competitive environment into few subsystems. First, I analysed the environment, which influences the whole business conditions. The next analysis is connected with the Rubber – textile Shoes´ Market and with the determination of the factors, which certain a good result on this market. The entire parts are also the analysis of the inner environment of the firm. On the basis of this analysis I characterized the Rubber – textiles Shoes´ Market, the conditions for entering of new competitors on this market and the rate of risk of the company by entering of these new competitors. At the end of this work there are some suggestions and recommendations for preservation and improvement of the company´s current ability to compete
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky
dc.rights.auth IP
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 1724
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2005-05-20


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account