Analýza marketingového mixu firmy Svoboda a Březík - pečivo s.r.o.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza marketingového mixu firmy Svoboda a Březík - pečivo s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pilík, Michal
dc.contributor.author Malinová, Jarmila
dc.date.accessioned 2016-06-06T08:32:29Z
dc.date.available 2016-06-06T08:32:29Z
dc.date.issued 2005-03-14
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/36466
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá analýzou marketingového mixu společnosti Svoboda a Březík – pečivo s. r. o.. Po stručném představení společnosti se věnuje sortimentu výrobků, jejich podrobnému členění, kvalitě, designu, značce a obalu. Zahrnuje i externí a interní faktory působící na tvorbu ceny a postup při jejím určování. Popisuje přímou i nepřímou distribuci výrobků ke spotřebiteli a propagaci stávajících i nových výrobků. Na závěr budou navržena opatření, která by zvýšila konkurenceschopnost podniku na trhu s pekárenským zbožím.
dc.format 51 s., 8 s. příloh
dc.format.extent 687564
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject marketingový mix cs
dc.subject výrobek cs
dc.subject kvalita cs
dc.subject design cs
dc.subject značka cs
dc.subject obal cs
dc.subject cena cs
dc.subject přímá distribuce cs
dc.subject nepřímá distribuce cs
dc.subject propagace cs
dc.subject marketing mix en
dc.subject product en
dc.subject making en
dc.subject design en
dc.subject make en
dc.subject packaging en
dc.subject price en
dc.subject direct distribution en
dc.subject indirect distribution en
dc.subject promotion en
dc.title Analýza marketingového mixu firmy Svoboda a Březík - pečivo s.r.o.
dc.title.alternative Analysis of Marketing Mix of Company Svoboda a Březík - pečivo s.r.o.
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Chovancová, Miloslava
dc.date.accepted 2005-06-14
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis deals with the analysis of marketing mix of company Svoboda a Březík – pečivo s. r. o.. Upon a brief introduction of the company it focuseson products assortment, their detailed division, making, design, make and packaging. The work also includes external and internal factors affecting production prices and the process of price – determination. It also describes direct and indirect distribution of products to the consumer and promotion of current as well as new products. In the end there be designed precautions, which could increase the competitivness of the undertaking on the market with bakery goods.
dc.description.department Ústav managementu
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 1774
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2005-05-20


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account