Motivace drogové závislosti

DSpace Repository

Language: English čeština 

Motivace drogové závislosti

Show simple item record

dc.contributor.advisor Sekot, Aleš
dc.contributor.author Fabian, Michal
dc.date.accessioned 2010-07-15T03:41:24Z
dc.date.available 2010-07-15T03:41:24Z
dc.date.issued 2006-11-07
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/3649
dc.description.abstract Název bakalářské práce zní: "Motivace drogové závislosti". Teoretická část bakalářské práce je rozdělena do tří kapitol. Vysvětluji zde odborné termíny z oblasti drogových závislostí, dopingu. Charakterizuji klienty nízkoprahových zařízení. Dále se zabývám faktory a teoriemi vzniku drogové závislosti, motivací drogové závislosti a popisuji způsoby primární, sekundární a terciární prevence v České republice. Praktická část zahrnuje aktivity, statistiku a poskytované služby Kontaktního a poradenského centra prevence závislostí v Havířově za I. pololetí roku 2006. Další část je věnována kazuistikám klientů. V přílohách uvádím kontakty na zařízení zabývající se protidrogovou prevencí v okrese Karviná, fotodokumentaci kontaktního a poradenského centra a pracovní náplň sociálního pracovníka. cs
dc.format 58 s., 1 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 376836 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject drogy cs
dc.subject doping cs
dc.subject závislost cs
dc.subject motivace cs
dc.subject léčba a prevence drogové závislosti cs
dc.subject druha en
dc.subject doping en
dc.subject drug addiction en
dc.subject motivation en
dc.subject treatment and prevention for drug addiction en
dc.title Motivace drogové závislosti cs
dc.title.alternative The Motivation Of Drug Addiction en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Ondroušková, Blanka
dc.date.accepted 2007-01-29
dc.description.abstract-translated The title of my thesis is "The Motivation Of Drug Addiction.'q I chose this topic because it is a very important life problem of the whole society. I meet this problem during my profession of social worker. My thesis is based on studying of special literature, journals and articles, studying of files, my work experience with drug addicts and interviews with them. My thesis is divided into two parts - a theoretical part and a practical part. The theoretical part consists of three main chapters. I met readers with clients at the contact and consulting centre. I described factors of and theory genesis of drug addiction, the motivation of drug addiction. I explained special terms from the field of drug addiction, doping and various ways of primary, secondary and tertiary prevention in the Czech Republic. In my practical part I informed readers with activities, services and statistics at the Contact and Consulting Centre for Prevention of Addictions in the town of Havirov. I dealt with life stories of drug addicts. I described the institutions that deal with elimination and treatment of drug addicts in the region of Karvina. Other appendices include photographs at the contact and consulting centre. In conclusion I informed about stock of the work of social worker. I hope this thesis will become a reliable and useful guide for students and other readers in their professional careers. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Univerzitní institut cs
dc.thesis.degree-grantor en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 1003979
dc.date.assigned 2005-12-16
utb.result.grade A
local.subject drogová závislost cs
local.subject drug dependence en


Files in this item

Files Size Format View
fabian_2007_bp.pdfBlocked 368.0Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account