Analýza věrnostního programu - Baťa klub

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza věrnostního programu - Baťa klub

Show simple item record

dc.contributor.advisor Skalníková, Barbora
dc.contributor.author Němec, David
dc.date.accessioned 2010-07-15T03:43:26Z
dc.date.available 2010-07-15T03:43:26Z
dc.date.issued 2007-05-11
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/3657
dc.description.abstract Práce "Analýza věrnostního programu Baťa klub" zpracovává problematiku věrnostních programů, které jsou důležitým elementem komunikačního mixu. V teoretické části se au-tor snaží popsat věrnostní programy jako součást jedné složky komunikačního mixu - pod-pory prodeje. Dále jsou v této části vysvětleny základní pojmy této problematiky, poté jsou charakterizovány komunikační specifika věrnostních programů včetně jejich silných i slabých stránek. V praktické části je popsáno praktické využití věrnostního programu Baťa klub. Závěrem se autor snaží zamyslet nad dalším využití analyzovaných dat se zaměřením na databázový management věrnostních programů. cs
dc.format 45 s, 5 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 1562717 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject komunikační mix cs
dc.subject cíle podpory prodeje cs
dc.subject věrnostní programy cs
dc.subject loajalita cs
dc.subject loajální zákazník cs
dc.subject finanční vazby cs
dc.subject strukturální vazby cs
dc.subject sociální vazby cs
dc.subject efektivita programu cs
dc.subject členská karta cs
dc.subject Communication mix en
dc.subject sales support targets en
dc.subject loyalty programs en
dc.subject loyalty en
dc.subject a loyal customer en
dc.subject financial bonds en
dc.subject structural bonds en
dc.subject social bonds en
dc.subject effectiveness of the program en
dc.subject membership card en
dc.title Analýza věrnostního programu - Baťa klub cs
dc.title.alternative Analyse of Loyalty program - Baťa klub en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Gregarová, Magda
dc.date.accepted 2007-05-29
dc.description.abstract-translated A dissertation named "Analysis of a loyalty program Baťa club" tackles a dilemma of a loyalty program as a part of the communication mix. In the theoretical part does the author describe the loyalty program as the part of the sales support channel which is one compo-nent of the communication mix. There are highlighted basic definitions and also specifics of the loyalty programs including strong points and weaknesses in this part. In the practi-cal part, there is suggested a practical use of the loyalty program "Baťa klub". In conclusi-on does the author try to find a further use of analyzed data with a view to database ma-nagement of the loyalty programs. en
dc.description.department Ústav marketingových komunikací cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/126 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 4867
dc.date.assigned 2007-01-15
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
němec_2007_bp.pdfBlocked 1.490Mb PDF View/Open
němec_2007_vp.doc 42.5Kb Microsoft Word View/Open
němec_2007_op.doc 65.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account