Pohled muže na ženství - těhotenství. Role muže v partnerském vztahu.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Pohled muže na ženství - těhotenství. Role muže v partnerském vztahu.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kovářová, Stanislava
dc.contributor.author Šenkeříková, Petra
dc.date.accessioned 2010-07-15T03:43:42Z
dc.date.available 2010-07-15T03:43:42Z
dc.date.issued 2007-05-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/3658
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá problematikou rolí mužů a žen v naší sociokulturní společnosti z pohledu mužů, jejich názory na partnerství, svatbu, antikoncepci a rodičovství. Teoretic-ká část se zabývá historickým vývojem rodiny a rolí mužů v návaznosti na partnerství a ro-dinu. Dále obsahuje část zaměřenou na biologický a psychologický vývoj jedince k mužství. Ve výzkumném šetření jsou zveřejněny výsledky obsahující názory mladých mužů na spo-lečnost, vztahy, antikoncepci, porod a rodinu. Cílem této práce je poukázat na změnu rolí, přispět ke zlepšení kvality vztahů v budoucích rodinách, a tím přispět ke snížení případné rozvodovosti. cs
dc.format 95 s. cs
dc.format.extent 1413349 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject gender cs
dc.subject partnerství cs
dc.subject rodina cs
dc.subject vztahy cs
dc.subject role mužů cs
dc.subject role žen cs
dc.subject antikoncepce cs
dc.subject rodičovství cs
dc.subject gender en
dc.subject partnership en
dc.subject relationships en
dc.subject family en
dc.subject role of men en
dc.subject role of women en
dc.subject contraception en
dc.subject parenthood en
dc.title Pohled muže na ženství - těhotenství. Role muže v partnerském vztahu. cs
dc.title.alternative The point of view of the man on womanhood. The role of the man in partnership. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Kovalčík, Milan
dc.date.accepted 2007-06-27
dc.description.abstract-translated This bachelors thesis deals with the role of the men and women in our sociocultural society from the men's point of view, their opinions about partnership, marriage, contraception and parenthood. The theoretical part covers the historical development of family and the man's role in the connection with partnership and family. Furthermore it contains part about the biological and psychological development of an individual into manhood. The research part offers the young men's opinions about society, relationships, contracepti-on, birthgiving and family. The aim of this thesis is to point out the role changing, to add to the enhancement of the relationships quality and by this to help to decrease the divorce rate. Keywords: gender, partnership, relationships, family, role of men, role of women, contra-ception, parenthood en
dc.description.department Ústav zdravotnických studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/103 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Porodní asistentka cs
dc.thesis.degree-discipline Midwife en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cs
dc.thesis.degree-program Health Care en
dc.identifier.stag 6590
dc.date.assigned 2007-02-23
utb.result.grade A
local.subject společenský vývoj cs
local.subject rodina cs
local.subject genderové role cs
local.subject těhotenství cs
local.subject social development en
local.subject family en
local.subject gender role en
local.subject pregnancy en


Files in this item

Files Size Format View
šenkeříková_2007_bp.pdf 1.347Mb PDF View/Open
šenkeříková_2007_vp.doc 51Kb Microsoft Word View/Open
šenkeříková_2007_op.doc 82Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account