Štúdium transportných javov v kondenzovaných disperzných gelových sústavách

Repozitář DSpace/Manakin

Jazyk: English čeština 

Štúdium transportných javov v kondenzovaných disperzných gelových sústavách

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Štúdium transportných javov v kondenzovaných disperzných gelových sústavách
Autor: Macenková, Viera
Vedoucí: Lapčík, Lubomír
Abstrakt: Bola študovaná príprava tenkých bikomponentných filmov obsahujúcich okrem biologicky aktívnej oxycelulózy filmotvorný nosič hydroxyethylcelulózu. Metódou interferenčnej mikroskopie bola študovaná kinetika tvorby povrchovej napučanej vrstvičky týchto filmov a stanovené hodnoty stredných integrálnych difúznych koeficientov vody v tenkom filme OC/HEC. Na základe teplotnej závislosti difúznych koeficientov a hrúbok povrchových napučaných vrstiev boli vypočítané hodnoty expanzných prác polymérnych klbiek študovaných sústav pod účinkom vnútorných tlakov. Na základe rovnice odvodenej Uberreiterom a Asmussenom pre teplotnú závislosť hrúbky povrchovej napučanej vrstvičky a rovnice odvodenej Lapčíkom a Valkom boli vypočítané hodnoty vnútorného tlaku v gélovej sústave za zjedodušeného predpokladu rovnosti aktivačného objemu vody a jej objemu molárneho.
URI: http://hdl.handle.net/10563/36625
Datum: 2005-02-15
Dostupnost: Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 31.05.2015
Ústav: Ústav fyziky a mater. inženýrství
Studijní obor: Materiálové inženýrství
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: A 1948


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit

K tomuto záznamu nejsou připojeny žádné soubory.

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet