Problematika návykových látek z pohledu zákona

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Problematika návykových látek z pohledu zákona

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kotolová, Hana
dc.contributor.author Prkna, Josef
dc.date.accessioned 2010-07-15T03:48:04Z
dc.date.available 2010-07-15T03:48:04Z
dc.date.issued 2007-04-27
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/3670
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá problematikou návykových látek z pohledu zákona. Popisuje legislativní omezení nakládání s omamnými látkami a nastiňuje možné řešení protidrogové prevence. Práce pojednává o psychoaktivních látkách vyvolávajících závislost, faktorech vzniku látkové (drogové) závislosti a typech závislosti. V praktické části analyzuje situaci na drogové scéně v České republice, vyhodnocuje pachatele podle věku, pohlaví a národnosti. Porovnává drogovou trestnou činnost v krajích republiky za rok 2004, popisuje nejčastěji zneužívané látky a množství zadržených látek. Sleduje trendy a tendence vývoje drogové scény. cs
dc.format 40 s. cs
dc.format.extent 388159 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject drogová závislost cs
dc.subject zadržené omamné látky cs
dc.subject drogová scéna cs
dc.subject drug addiction en
dc.subject seized narcotics en
dc.subject drug scene en
dc.title Problematika návykových látek z pohledu zákona cs
dc.title.alternative Probléms of Addictive Substance fromthe Viewpoint of the Law en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Šnitr, František
dc.date.accepted 2007-06-18
dc.description.abstract-translated The Bachelor project concerns the problems of addictive substances from the point of view of the law. It describes legislative limitations of handling the narcotics and suggests possible solutions of the anti-drug prevention. The project deals with the psychoactive substances causing addiction, factors of the drug addiction establishment and types of addiction. In the practical part, it analyses the drug situation in the Czech Republic and evaluates the culprits according to their age, gender and nationality. It compares drug criminality in the regions of the republic in 2004, describes the most frequently used drugs and the amount of seized drugs. It monitors the trends and tendencies of the development of the drug situation. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 1006372
dc.date.assigned 2006-04-30
utb.result.grade C
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
prkna_2007_bp.pdfBlocked 379.0Kb PDF View/Open
prkna_2007_vp.doc 25.5Kb Microsoft Word View/Open
prkna_2007_op.doc 25.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account