Využití informačních technologií na podporu řízení znalostí

DSpace Repository

Language: English čeština 

Využití informačních technologií na podporu řízení znalostí

Show full item record

No preview available
Title: Využití informačních technologií na podporu řízení znalostí
Author: Benda, Radek
URI: http://hdl.handle.net/10563/36759
Date: 2005-05-19
Publisher: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Page count:
Availability: Bez omezení


Abstrakt:

Předkládaná disertační práce se zabývá problematikou znalostního řízení v českých firmách a jeho podpory stávajícími informačními technologiemi. Znalosti se dnes stávají hnací silou globální ekonomiky a z tohoto důvodu je téma disertační práce velmi aktuální. Práce vychází z předpokladu, že české společnosti v současnosti nedokáží efektivně využívat potenciálu informačních systémů a technologií k podpoře řízení pomocí znalostí a že nejvýraznější bariéry pávě pro tuto podporu přináší lidský faktor. Autor se rovněž domnívá, že současnými hlavními nositeli pokroku v oblasti jsou velké zahraniční společnosti a jejich nabídka systémů pro znalostní řízení. Výsledkem práce je tyto předpoklady buď potvrdit a nebo vyvrátit. V práci jsou publikovány dva ucelené výzkumy. První z nich se zabývá stavem znalostního řízení v českých firmách a bylo při něm osloveno 500 nejvýznamnějších českých společností. Cílem bylo zmapovat situaci v České republice. Druhý zjišťoval, jaká je podpora znalostního řízení na straně nabídky informačních technologií a byl proveden mezi dodavateli IT. Oba výzkumy velmi věrně popisují současný stav u nás. Na základě výsledků těchto výzkumů a teoretických poznatků jsou v práci rovněž uvedena doporučení, která dle názoru autora vedou k úspěšné změně zjištěného stavu. Disertační práce obsahuje kapitoly s teoretickými poznatky dané problematiky, metodologii výzkumu, praktickou a analytickou část obou výzkumů a z nich vyplývajících řešení. Na konci práce jsou uvedeny přínosy pro vědu a praxi.

Citace závěřečné práce

Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account