Využití informačních technologií na podporu řízení znalostí

Repozitář DSpace/Manakin

Jazyk: English čeština 

Využití informačních technologií na podporu řízení znalostí

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Využití informačních technologií na podporu řízení znalostí
Autor: Benda, Radek
URI: http://hdl.handle.net/10563/36759
Datum: 2005-05-19
Vydavatel: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Počet stran:
Dostupnost: Bez omezení


Abstrakt:

Předkládaná disertační práce se zabývá problematikou znalostního řízení v českých firmách a jeho podpory stávajícími informačními technologiemi. Znalosti se dnes stávají hnací silou globální ekonomiky a z tohoto důvodu je téma disertační práce velmi aktuální. Práce vychází z předpokladu, že české společnosti v současnosti nedokáží efektivně využívat potenciálu informačních systémů a technologií k podpoře řízení pomocí znalostí a že nejvýraznější bariéry pávě pro tuto podporu přináší lidský faktor. Autor se rovněž domnívá, že současnými hlavními nositeli pokroku v oblasti jsou velké zahraniční společnosti a jejich nabídka systémů pro znalostní řízení. Výsledkem práce je tyto předpoklady buď potvrdit a nebo vyvrátit. V práci jsou publikovány dva ucelené výzkumy. První z nich se zabývá stavem znalostního řízení v českých firmách a bylo při něm osloveno 500 nejvýznamnějších českých společností. Cílem bylo zmapovat situaci v České republice. Druhý zjišťoval, jaká je podpora znalostního řízení na straně nabídky informačních technologií a byl proveden mezi dodavateli IT. Oba výzkumy velmi věrně popisují současný stav u nás. Na základě výsledků těchto výzkumů a teoretických poznatků jsou v práci rovněž uvedena doporučení, která dle názoru autora vedou k úspěšné změně zjištěného stavu. Disertační práce obsahuje kapitoly s teoretickými poznatky dané problematiky, metodologii výzkumu, praktickou a analytickou část obou výzkumů a z nich vyplývajících řešení. Na konci práce jsou uvedeny přínosy pro vědu a praxi.

Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit

K tomuto záznamu nejsou připojeny žádné soubory.

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet