Využití účetních informací pro řízení podniku

DSpace Repository

Language: English čeština 

Využití účetních informací pro řízení podniku

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hurta, Josef
dc.contributor.author Hýblová, Eva
dc.date.accessioned 2016-06-06T08:33:03Z
dc.date.available 2016-06-06T08:33:03Z
dc.date.issued 2005-05-19
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/36760
dc.description.abstract Postavení podniků v rozvíjejícím se tržním hospodářství je velmi složité. Na domácích i světových trzích existuje silná konkurence, která se však rychle mění. Firmy přicházejí, odcházejí, mění se zákazníci. Současně se rychle rozvíjí nové technologie a výrobky. Aby podniky uspěly v současném i v budoucím konkurenčním boji, je třeba změnit jejich systém řízení, strukturu i chování na trhu. Všechny procesy probíhající v podnicích je třeba řídit. Významným východiskem řízení jsou informace. Úlohu získávání, třídění a vyhodnocování informaci plní právě účetnictví, které je základním zdrojem informaci o ekonomických procesech. Poskytuje informace jak pro management podniků, pro akcionáře, ale i pro externí uživatele, mezi které patří například investoři na kapitálovém trhu, obchodní partneři, banky, stát, věřitelé apod. Dobře vedené účetnictví, správně sestavená účetní závěrka a výroční zpráva poskytuje informace i signály o stávajících a budoucích obtížích jednotlivých podniků.
dc.format.extent 1769187 bytes
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject účetnictví cs
dc.subject účetní výkazy cs
dc.subject informace cs
dc.subject finanční řízení - accounting cs
dc.subject financial statements en
dc.subject information en
dc.subject financial management en
dc.title Využití účetních informací pro řízení podniku cs
dc.title.alternative Accounting information expploint for financial management en
dc.type disertační práce cs
dc.contributor.referee Čejková, Viktória
dc.contributor.referee Pavelková, Drahomíra
dc.date.accepted 2005-06-28
dc.description.abstract-translated At present, demands on the business management have been increasing. This is due to a big competition in the market economy. A prerequisite for a successful management is acquiring and using information. It is accounting that is an important source of information. It is an activity comprising the acquisition, classification, and assessment of information on economic processes. It provides information to the business management, investors, business partners, banks, the state and like. In acquiring the information, basic financial reporting is used, namely, a balance sheet, an income statement, a cash flow statement. To complete this a supplement a financial statements is used. All the statements are linked up with one another. The profit is an important indicator for the assessment of the enterprise. Information on its amount and composition is given in the income statement. In the double - entry bookkeeping the profit reported does not equal the amount of cash. This is because cost and income that arise in the enterprise do not always mean a decrease or an increase in the cash. The enterprise can make a profit and have little cash. Information on the cash is given in the cash flow statement. The balance sheet gives information both on the state of the enterprise possessions and the sources of financial them. In the supplement to the financial statements, there is information on facts that have significantly influenced the business activities of the enterprise.
dc.description.department Ústav financí a účetnictví cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ph.D.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 2527
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account