Primární role inovací a změn v posilování konkurenceschopnosti českých průmyslových výrobců

DSpace Repository

Language: English čeština 

Primární role inovací a změn v posilování konkurenceschopnosti českých průmyslových výrobců

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kovář, František
dc.contributor.author Krchová, Hana
dc.date.accessioned 2016-06-06T08:33:04Z
dc.date.available 2016-06-06T08:33:04Z
dc.date.issued 2005-05-19
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/36762
dc.description.abstract Disertační práce se prioritně zabývá problematikou inovační vybavenosti firem - fenoménu, který je faktickým východiskem aplikace inovačního managementu v praxi. Široká oblast zkoumané problematiky slouží k vytvoření jasně ohraničeného konceptu zahrnujícího hlavní aspekty vybavenosti inovačních firem. Nedílnou součástí disertační práce je ověření inovačního potenciálu českých výrobních firem, které se stalo východiskem pro možnou transformaci výrobní firmy na inovačně orientovanou společnost.
dc.format.extent 3460621 bytes
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject inovace cs
dc.subject inovačně orientovaná firmy cs
dc.subject hybné síly cs
dc.subject klastr cs
dc.subject innovation en
dc.subject innovation oriented society en
dc.subject motive powers en
dc.subject cluster en
dc.title Primární role inovací a změn v posilování konkurenceschopnosti českých průmyslových výrobců cs
dc.title.alternative Primary role of innovations and changes in the strengthening of competitiveness of Czech industrials producers en
dc.type disertační práce cs
dc.contributor.referee Müller, Karel
dc.contributor.referee Trnka, František
dc.date.accepted 2005-06-28
dc.description.abstract-translated The thesis deals with the priority with the problems of companies' innovation facilities - the phenomenon, which is the factual base of innovation management application in practise. Large area of search problems makes for creation of clear limited concept which includes the main aspects of facilities of innovation companies. The validation of Czech production companies' innovation potential is an integral part of my thesis and can become the basis for possible transformation of a production company to an innovation oriented society.
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ph.D.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 2529
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account