Diagnostika školního klimatu na vybrané střední škole

DSpace Repository

Language: English čeština 

Diagnostika školního klimatu na vybrané střední škole

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kočvarová, Ilona
dc.contributor.author Kovářová, Vendula
dc.date.accessioned 2016-11-20T23:29:55Z
dc.date.available 2016-11-20T23:29:55Z
dc.date.issued 2015-01-28
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/36782
dc.description.abstract V bakalářské práci se zabýváme diagnostikou klimatu školy. Zajímá nás, jak se žáci vybrané střední školy ve škole cítí, jak hodnotí interpersonální vztahy mezi spolužáky, kvality učitelů a zda školu žáci rádi navštěvují. Bakalářská práce je rozdělena na dvě části, na část teoretickou a praktickou. V teoretické části jsme shrnuli dosavadní základní poznatky k tématu, které jsme využili v části praktické. Praktická část diagnostikuje klima vybrané střední školy. Ke sběru dat jsme využili kvantitativní metodu, dotazníkové šetření. Násled-ně jsme provedli analýzu dat prostřednictvím popisné a vztahové statistiky. Výsledky práce jsme dále předali na vedení vybrané střední školy, aby mohly být využity v rámci autoeva-luace a jako podklad pro případné inovace.
dc.format 66 s. (89 109 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Klima cs
dc.subject klima školy cs
dc.subject evaluace cs
dc.subject klimatický typ cs
dc.subject kvantitativní výzkum cs
dc.subject dotazníkové šetření cs
dc.subject Climate en
dc.subject school chmate en
dc.subject evaluation en
dc.subject climate type en
dc.subject quantitative research en
dc.subject questionnaire sur-vey en
dc.title Diagnostika školního klimatu na vybrané střední škole
dc.title.alternative Diagnostics of School Climate at Chosen Secondary School
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Majerčíková, Jana
dc.date.accepted 2015-09-10
dc.description.abstract-translated We diagnose school climate at chosen secondary school in this bachelor thesis. We are interested in how feel students in this school, how evaluate students intepersonal relation-ship between classmate, teaching qualities. We are interested in if are students glade to going to school. The thesis is divided into two sections, a theoretical and a practical one. In the theoretical section we sum up elemental knowledges about school climate, which we use in the practical section. The practical section diagnoses climate at choosen secondary school. We applied quantitative method (questionnaire surfy) for collection data. We ana-lysed data through descriptive and relations statistics. We presented results of this thesis to management of school for their possible autoevaluation or potential inovations.
dc.description.department Ústav školní pedagogiky
dc.thesis.degree-discipline Učitelství odborných předmětů pro SŠ cs
dc.thesis.degree-discipline Secondary School Teachers´ Training in Specialized Subjects en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 34708
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2015-04-21


Files in this item

Files Size Format View Description
kovářová_2015_dp.pdf 2.197Mb PDF View/Open None
kovářová_2015_op.docx 20.39Kb Unknown View/Open None
kovářová_2015_vp.docx 19.46Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account