Analýza marketingové strategie cestovního ruchu v oblasti Jeseníků

DSpace Repository

Language: English čeština 

Analýza marketingové strategie cestovního ruchu v oblasti Jeseníků

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kubík, Josef
dc.contributor.author Kisková, Zuzana
dc.date.accessioned 2016-11-20T23:29:57Z
dc.date.available 2016-11-20T23:29:57Z
dc.date.issued 2015-06-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/36798
dc.description.abstract Předmětem bakalářské práce je analýza marketingové strategice cestovního ruchu v oblasti Jeseníků. Cílem práce je zjistit povědomí a názor účastníků cestovního ruchu na oblast Jeseníků a doporučit možný rozvoj cestovního ruchu v této oblasti. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části je popsána proble-matika cestovního ruchu, marketingu cestovního ruchu a sním spojená marketingová stra-tegie. Praktická část se zabývá oblastí Jeseníků a vyhodnocování marketingového výzkumu. Závěrem jsou navrhnuta doporučení odrážející se i z výsledku dotazníkového šetření, která by vedla ke zvýšení cestovního ruchu v oblasti Jeseníků.
dc.format 78 s. (87 224)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject marketingová strategie cs
dc.subject cestovní ruch cs
dc.subject oblast Jeseníků cs
dc.subject marketingový výzkum cs
dc.subject marketingové nástroje cs
dc.subject Tourism en
dc.subject Marketing Strategy en
dc.subject Area Jeseníky en
dc.subject Marketing Research en
dc.subject Marketing Tools en
dc.title Analýza marketingové strategie cestovního ruchu v oblasti Jeseníků
dc.title.alternative Analysis of the Marketing Strategy of Tourism in Area Jeseníky
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Durďáková, Jana
dc.date.accepted 2015-09-14
dc.description.abstract-translated The subject of this bachelor's thesis is analysis of the marketing strategy of tourism in area Jeseníky. The aim is to identify awareness and opinion of tourists to the area Jeseníky and recommend possible development of tourism in this area. Thesis is divided into theoretical and practical part. The theoretical part describes the issue of tourism, tourism marketing and marketing strategy. The practical part deals with the area of Jeseníky and evaluating marketing research. In the end of this thesis are designed recommendations to reflect the result from the questionnaire survey, which would lead to an increase in tourism in area Jeseníky.
dc.description.department Ústav managementu a marketingu
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Economics Specialization: Enterprise Management and Economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 41154
utb.result.grade E
dc.date.submitted 2015-08-24


Files in this item

Files Size Format View Description
kisková_2015_dp.pdf 2.756Mb PDF View/Open None
kisková_2015_op.docx 28.38Kb Unknown View/Open None
kisková_2015_vp.docx 22.51Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account