Drogy a jejich vliv na život dětí a mládeže

DSpace Repository

Language: English čeština 

Drogy a jejich vliv na život dětí a mládeže

Show simple item record

dc.contributor.advisor Plšková, Alena
dc.contributor.author Pilná, Karolína
dc.date.accessioned 2010-07-15T03:52:04Z
dc.date.available 2010-07-15T03:52:04Z
dc.date.issued 2007-04-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/3681
dc.description.abstract Bakalářská práce se v první části zabývá všeobecným přehledem problematiky drog, jejich dělením a účinky, drogovou závislostí a jejími příčinami. Dále obsahuje případovou studii toxikomana, kde je uvedena autentická výpověď této osoby. Je zde také popsána úloha rodiny, potřeby dospívajících dětí, jak řešit a zvládnout postoj k drogám a následná rada a pomoc. Na závěr bakalářské práce je popsána prevence drogových závislostí, úloha státu a jejich institucí a současná situace a právní aspekty. cs
dc.format 41 s., 6 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 849299 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Abstinenční syndrom cs
dc.subject droga cs
dc.subject drogová závislost cs
dc.subject fyzická závislost cs
dc.subject psychická závislost cs
dc.subject návyková látka cs
dc.subject omamné a psychotropní látky cs
dc.subject předávkování cs
dc.subject tolerance cs
dc.subject toxikomanie cs
dc.subject opiáty cs
dc.subject stimulační látky cs
dc.subject halucinogeny cs
dc.subject tlumivé látky cs
dc.subject těkavé látky cs
dc.subject konopí cs
dc.subject prevence primární cs
dc.subject sekundární cs
dc.subject terciární cs
dc.subject kontaktní centra cs
dc.subject krizová centra cs
dc.subject Abstinence syndrom en
dc.subject drug en
dc.subject drug addiction en
dc.subject physical dependance en
dc.subject psychical dependance en
dc.subject habitual drugs en
dc.subject halucinogenic and psychotropic drugs en
dc.subject overdosing en
dc.subject tolerance en
dc.subject opium agents en
dc.subject stimulating agents en
dc.subject volatile agents en
dc.subject hemp en
dc.subject prevention en
dc.subject contact centres en
dc.subject crisis centers en
dc.subject drop in centres en
dc.title Drogy a jejich vliv na život dětí a mládeže cs
dc.title.alternative Drugs and their effects on the life of children and young people en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Forman, Vojtěch
dc.date.accepted 2007-06-20
dc.description.abstract-translated This bachalor is work deals, in its first chapter, in drug problems in general, their groups and effects, drug addiction and its causes. Further there is a case study of a drug-addict with his authentic statement. The author showed the role of the family, needs of the adolescent, how to solve drug problems and giving sdvice and help. Drug prevention, the role of the state and its institutions, present situation and legel aspects are mentioned in the end. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 1006340
dc.date.assigned 2006-04-30
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
pilná_2007_bp.pdfBlocked 829.3Kb PDF View/Open
pilná_2007_vp.png 43.93Kb PNG image Thumbnail
pilná_2007_op.doc 23.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account