Postoje romských dětí ze sociokulturně znevýhodněného prostředí ke vzdělávání

DSpace Repository

Language: English čeština 

Postoje romských dětí ze sociokulturně znevýhodněného prostředí ke vzdělávání

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hladík, Jakub
dc.contributor.author Lukáš, Petr
dc.date.accessioned 2016-11-20T23:30:00Z
dc.date.available 2016-11-20T23:30:00Z
dc.date.issued 2015-01-07
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/36823
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá problematikou vzdělávání romských dětí a jejich postoji k němu. Teoretická část popisuje důležité historické události ve výchově a vzdělávání romského etnika, analyzuje primární socializační prostředí dítěte a zmiňuje specifika výchovy v něm. Dále se zabývá romským dítětem, jeho odlišnostmi a znevýhodněními ve vzdělávacím procesu a neopomíjí zmínit působení školy, v němž se tento proces odehrává. Závěr teorie nabízí možná řešení ke zlepšení stávající situace ve vzdělávání Romů. Praktickou část tvoří kvantitativní výzkum postavený na dotazníkovém šetření. Hlavním cílem výzkumu je zjistit postoje romských dětí žijících v segregovaném "tradičním" romském společenství ke vzdělávání a aspektům s ním souvisejícím.
dc.format 103 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Romské dítě cs
dc.subject rodina cs
dc.subject učitel cs
dc.subject škola cs
dc.subject výchova cs
dc.subject vzdělávání cs
dc.subject Roma child en
dc.subject family en
dc.subject teacher en
dc.subject school en
dc.subject upbringing en
dc.subject education en
dc.title Postoje romských dětí ze sociokulturně znevýhodněného prostředí ke vzdělávání
dc.title.alternative Attitudes of Roma Children from Disadvantaged Socio-Cultural Environments towards Education
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Cakirpaloglu, Panajotis
dc.date.accepted 2015-09-07
dc.description.abstract-translated This thesis deals with the education of Roma children and their attitudes toward themselves. The theoretical part describes important historical events in educational upbringing and education of Roma ethnicity, analyzes the primary socialization environments and mentions some children specifics of education in it. It also deals with the Roma child, his differences and disadvantages in the educational process and does not omit the operation of schools where this process takes place. In the last part the theory provides possible solutions to improve the situation of state involvement, in Roma education. The practical part consist of the quantitative research based on questionnaire survey. The main objective of the research is to determine the position of Roma children living in segregated traditional Roma community education aspects related to it.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in Pedagogy en
dc.identifier.stag 38399
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2015-04-17
local.subject romské děti cs
local.subject názory a postoje cs
local.subject vzdělávání cs
local.subject Romani children en
local.subject views and attitudes en
local.subject education en


Files in this item

Files Size Format View Description
lukáš_2015_dp.pdf 2.928Mb PDF View/Open None
lukáš_2015_op.docx 22.07Kb Unknown View/Open None
lukáš_2015_vp.doc 53Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account