Psychická úskalí pomáhajících profesí

DSpace Repository

Language: English čeština 

Psychická úskalí pomáhajících profesí

Show simple item record

dc.contributor.advisor Prášilová, Halka
dc.contributor.author Večeřová, Veronika
dc.date.accessioned 2016-11-20T23:30:24Z
dc.date.available 2016-11-20T23:30:24Z
dc.date.issued 2014-12-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/36828
dc.description.abstract Ve své bakalářské práci se věnuji problematice psychických úskalí pomáhajících profesí. Pojem pomáhající profese je poměrně obecný a proto jsem zvolila konkrétnější profesi pracovníků v sociálních službách. Cílem bakalářské práce bude zjistit ohrožující psychické a sociální vlivy, kterým jsou pracovníci v sociálních službách vystaveni. Teoretická část se bude věnovat definicím pojmu pomáhající profese, vymezení pojmu sociální služby a ohrožujícím vlivům, které na pracovníky mohou působit. Poslední kapitolou teoretické části je vymezení pojmu syndrom vyhoření a možnosti prevence tohoto onemocnění. Praktická část práce se věnuje výzkumným metodám, které byly použity. V závěru práce dojde k vyhodnocení získaných dat a provedeného výzkumu.
dc.format 80
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject pomáhající profese cs
dc.subject sociální služby cs
dc.subject pracovníci v sociálních službách cs
dc.subject ohrožující psychické a sociální vlivy cs
dc.subject syndrom vyhoření cs
dc.subject assisting occupation en
dc.subject social services en
dc.subject workers at social services en
dc.subject harmful psychological and social influences en
dc.subject burn-out syndrome en
dc.title Psychická úskalí pomáhajících profesí
dc.title.alternative Psychological Difficulties of Helping Professions
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Neslušanová, Silvia
dc.date.accepted 2016-01-27
dc.description.abstract-translated In my bachelor's thesis I deal with the problematics of psychological difficulties of assisting professions. Since the term of assisting occupation is very wide, I target my thesis on the social service profession. The objective of my bachelor thesis is to find out harmful psychological and social influences that affect social services workers. The theoretical part deals with definition of the term of assisting profession, circumscription of the term of so-cial services and harmful influences, which may affect the workers. The burn-out syndrome description as well as possibilities of prevention of this disease is the last chapter of the theoretical part. The practical part deals with exploratory methods, which were set for my bachelor's thesis. At the end of my thesis I evaluate the dates gained from the research.
dc.description.department Institut mezioborových studií
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 37770
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2015-11-24
local.subject psychická zátěž cs
local.subject pomáhající profese cs
local.subject mental strain en
local.subject helping professions en


Files in this item

Files Size Format View Description
večeřová_2016_dp.pdf 1.693Mb PDF View/Open None
večeřová_2016_op.docx 16.20Kb Unknown View/Open None
večeřová_2016_vp.docx 19.31Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account