Význam aktivizace pro uchování kvality života seniorů

DSpace Repository

Language: English čeština 

Význam aktivizace pro uchování kvality života seniorů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Řehoř, Antonín
dc.contributor.author Kořanová, Lenka
dc.date.accessioned 2016-11-20T23:30:25Z
dc.date.available 2016-11-20T23:30:25Z
dc.date.issued 2015-09-11
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/36834
dc.description.abstract Vybrala jsem si téma pro mou bakalářskou práci, protože je mé oblíbené a dává mi velký smysl. Název mé bakalářské práce je: "Význam aktivizace pro uchování kvality života seniorů". V teoretické části jsem se soustředila na definici a periodizaci stáří a na některá onemocnění, kterými často staří lide onemocní. Hlavní kapitola je o aktivizaci seniorů. Psala jsem o různých technikách aktivizace v jednotlivých podkapitolách. Tyto techniky obsahují arteterapii, muzikoterapii a reminiscenci. Další kapitoly byly o dvou neziskových organizacích, ve kterých jsem se rozhodla provést kvalitativní výzkum. V praktické části jsem blíže rozvedla aktivity zmíněných neziskových organizací a podrobně jsem se zabývala výzkumem spokojenosti seniorů.
dc.format 63 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject staří lidé cs
dc.subject aktivizace cs
dc.subject kvalitativní výzkum cs
dc.subject stáří cs
dc.subject stárnutí cs
dc.subject elderly people en
dc.subject activation en
dc.subject qualitative research en
dc.subject old age en
dc.subject aging en
dc.title Význam aktivizace pro uchování kvality života seniorů
dc.title.alternative The Meaning of Aktivization for Preservation of Quality Seniors Life
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Jůzl, Miloslav
dc.date.accepted 2016-01-27
dc.description.abstract-translated I choose this topic for my bachelor thesis, because it is my favourite and it makes a big sense to me. The title of my Bachelor thesis is: "The meaning of activation for preservation of quality of elderly people life". In the theoretical part, I concentrated on the definition and periodization of ageing and some of illnesses which are very common for elderly people in this time. The main chapter is about the activation of elderly people. I wrote about different techniques of activation in the next chapters. These techniques contain art therapy, music therapy and reminiscence. In other chapters, I described activities of two non-profit organizations, in which I made a qualitative research. In the practical part, I researched in detail, the overall satisfaction of elderly people with those activities.
dc.description.department Institut mezioborových studií
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 41238
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2015-11-27
local.subject aktivizace seniorů cs
local.subject activation of seniors en


Files in this item

Files Size Format View Description
kořanová_2016_dp.pdf 1.473Mb PDF View/Open None
kořanová_2016_op.doc 52Kb Unknown View/Open None
kořanová_2016_vp.doc 52.5Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account