Vliv průmyslového inženýrství a projektového řízení na tvorbu procesních a organizačních inovací

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Vliv průmyslového inženýrství a projektového řízení na tvorbu procesních a organizačních inovací

Show full item record

No preview available
Title: Vliv průmyslového inženýrství a projektového řízení na tvorbu procesních a organizačních inovací
Author: Pivodová, Pavlína
URI: http://hdl.handle.net/10563/36836
Date: 2010-07-14
Publisher: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Page count: 125
Availability: Bez omezení


Abstrakt:

Disertační práce, jejíž teze jsou předkládány, řeší problematiku vlivu průmyslového inženýrství a projektového řízení při tvorbě procesních a organizačních inovací. Problematika je řešena prostřednictvím kvantitativního a kvalitativního výzkumu v prostředí českých firem. Hlavním cílem disertační práce je návrh metodického postupu pro aplikaci procesních a organizačních inovací ve výrobním procesu. Úvodní část disertační práce popisuje současný stav řešené problematiky. Dále následuje popis zkoumaných oblastí, které poskytují východiska pro samotné zpracování disertační práce. Jedná se o vymezení oblastí zlepšování a inovací, popis výrobního procesu a jeho metriky. V následující části jsou definovány cíle, výzkumné otázky a hypotézy disertační práce. Na ně navazují metody zpracování disertační práce k získání odpovědí na výzkumné otázky a verifikaci hypotéz, které jsou uvedeny ve výsledcích disertační práce. Zde uvedeny výsledky kvantitativního i kvalitativního výzkumu společně se závěry třiceti tří projektů a popisem tří konkrétních případových studií. Tyto závěry tvoří vstup pro návrh metodického postupu pro aplikaci procesní a organizační inovace pro výrobní proces. Metodický návod je zpracován formou procesního modelu na základě projektového přístupu a krocích modelu DMADVIC. Poslední část je věnována přínosům disertační práce pro teorii a praxi.

Citace závěřečné práce

Files in this item

Files Size Format View Description
pivodová_2015_dp.pdf 2.346Mb PDF View/Open None
pivodová_2015_op.pdf 895.4Kb PDF View/Open None
pivodová_2015_vp.pdf 105.3Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account