Podpora metodiky Balanced Scorecard informačními technologiemi

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Podpora metodiky Balanced Scorecard informačními technologiemi

Show simple item record

dc.contributor.author Pivnička, Michal
dc.date.accessioned 2016-11-20T23:30:25Z
dc.date.available 2016-11-20T23:30:25Z
dc.date.issued 2010-07-14
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/36837
dc.description.abstract Disertační práce se zabývá výzkumem strategickým řízením se zaměřením na uplatnění aplikací (informačních technologií) pro podporu metodiky Balanced Scorecard. Cílem práce je vymezit základní charakteristiky podnikového okolí, definovat základní kompetence podniku pro úspěšnou realizaci podnikové strategie, stanovit místa synergií mezi počítačovou podporou a metodikou Balanced Scorecard. Výstupem práce je návrh systémového modelu vzájemných vztahů mezi podnikovým okolím a strategickým řízením pomocí metodiky Balanced Scorecard při využití počítačových aplikací určených pro její podporu. Dalším výstupem je definování problémových míst při využívání těchto aplikací s ohledem na stanovená kritéria.
dc.format 142
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject Balanced Scorecard cs
dc.subject informační technologie cs
dc.subject Balanced Scorecard en
dc.subject Information Technology en
dc.title Podpora metodiky Balanced Scorecard informačními technologiemi cs
dc.title.alternative Balanced Scorecard in Information Technology en
dc.type disertační práce cs
dc.contributor.referee Bobák, Roman
dc.contributor.referee Molnár, Zdeněk
dc.date.accepted 2015-10-06
dc.description.abstract-translated This dissertation is focused on research activities regarding strategic management with a focus on the information technology for the supporting of the Balanced Scorecard methodology. The main aim of this work is to define the basic characteristics of the enterprise environment, define the core competencies of the firm for the successful implementation of the corporate strategy, to determine the places of synergies between computer support and the Balanced Scorecard methodology. The output of this work is the design of system model of the interactions between the corporate environment and strategic management using Balanced Scorecard methodology in the use of computer software designed to support it. The next output is defining bottlenecks in the use of these applications with regard to the criteria laid down.
dc.description.department Ústav průmyslového inženýrství a informačních systémů cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ph.D.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 41242
dc.date.submitted 2015-06-30


Files in this item

Files Size Format View Description
pivnička_2015_dp.pdf 2.689Mb PDF View/Open None
pivnička_2015_op.pdf 1.266Mb PDF View/Open None
pivnička_2015_vp.pdf 2.114Mb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account