Radosti a strasti rodičů s postiženým dítětem

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Radosti a strasti rodičů s postiženým dítětem

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jůzl, Miloslav
dc.contributor.author Trefilová, Martina
dc.date.accessioned 2016-11-20T23:30:26Z
dc.date.available 2016-11-20T23:30:26Z
dc.date.issued 2015-06-18
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/36844
dc.description.abstract Bakalářská práce se zaměřuje na rodiny vychovávající autistické dítě nebo dítě s mentálním postižením. Zatímco řada odborných prací se zabývá tím, jak pracovat se samotným dítětem, zde je v centru zájmu rodina pečující o postižené dítě. Autorka se na pozadí odborného vymezení autismu a mentální retardace zabývá prožitky rodičů, kteří se musí vyrovnat s postižením dítěte v rodině, zajistit vhodné podmínky pro rozvoj s podporu dítěte a především musí o dítě každodenně pečovat. Rodiče sami se přitom musí potýkat s řadou společenských i partnerských problémů, což může vyústit i v rozpad rodinné jednotky. Na základě dvou rodin zkoumaných v praktické části práce se autorka vyjadřuje k položené otázce, zda se rodiče dětí s poruchou autistického spektra potýkají s problémy v identických oblastech rodinného soužití jako rodiče dětí s mentální retardací.
dc.format 64
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Autismus cs
dc.subject mentální retardace cs
dc.subject postižené dítě cs
dc.subject rodina cs
dc.subject sociální pomoc cs
dc.subject Autism en
dc.subject disabled child en
dc.subject family en
dc.subject mental retardation en
dc.subject social assistance en
dc.title Radosti a strasti rodičů s postiženým dítětem
dc.title.alternative Joys and Sorrows of Parents with a Handicapped Child
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Neslušanová, Silvia
dc.date.accepted 2016-01-27
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis focuses on families raising an autistic child or a child with mental re-tardation. While various scientific studies deal with how to work with the disabled child itself, in this thesis there is a matter the family who cares for a disabled child. The author is in the background of professional definition of autism and mental retardation experience dealing with parents who have to care with disabled child in their family, to ensure appro-priate conditions for the development of disabled child support and to manage everything what a child needs daily care. Parents themselves must then be faced with a number of social and partner-constraint problems, which could result even in disintegration of the family unit. On the basis of two families surveyed in the practical part, the author expresses the question referred, whether the parents of children with autism face the same difficulties in identical areas of family life as parents of children with mental retardation.
dc.description.department Katedra pedagogiky a psychologie
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 35399
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2015-07-28


Files in this item

Files Size Format View Description
trefilová_2016_dp.pdf 3.483Mb PDF View/Open None
trefilová_2016_op.docx 16.58Kb Unknown View/Open None
trefilová_2016_vp.doc 54Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account