Život závislého v abstinenci

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Život závislého v abstinenci

Show simple item record

dc.contributor.advisor Tkáč, Juraj
dc.contributor.author Bobaliková, Žaneta
dc.date.accessioned 2016-11-20T23:30:26Z
dc.date.available 2016-11-20T23:30:26Z
dc.date.issued 2014-12-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/36847
dc.description.abstract Bakalářská práce je rozdělena na dvě hlavní části, a to část teoretickou a část praktickou neboli empirickou. V první, tedy teoretické části se hlouběji věnuji a definuji pojmy, jako jsou závislost, prevence, léčba, abstinence, motivace, craving či recidiva. Dále se zde zajímám o návykové chování a jiné poruchy, které sice neodpovídají definici závislosti podle Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN), tudíž z formálního hlediska se o závislost jako takovou nejedná, ale minimálně z pohledu společnosti jsou takřka stejně nebezpečné. V empirické části pak zkoumám právě motivaci a život abstinujících závislých a i zde mám mezi respondenty jak ty, co dle MKN splňují podmínky syndromu závislosti, tak ty, u kterých se sice podle MKN nejedná o závislost v pravém slova smyslu, ale jde o chování, které má se závislostí mnoho společných rysů.
dc.format 63 s. (110762 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Závislost cs
dc.subject abstinence cs
dc.subject motivace cs
dc.subject Addiction en
dc.subject abstinence en
dc.subject motivation en
dc.title Život závislého v abstinenci
dc.title.alternative Life of Abstaining Addicted People
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Jůzl, Miloslav
dc.date.accepted 2016-01-26
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis is divided into two main parts, namely a theoretical part and practical i.e. empirical part. In the first theoretical part I define the terms as addiction, therapy, abstinence, motivation, craving or recidivism. Further, I pay attention to addictive behaviour and other disorders, that do not fully correspond with the definition of addiction made by International Classification of Diseases (ICD).These disorders are not formally regarded as addiction, but from the social point of view they are almost as dangerous as addiction. In the empirical part of my thesis I focus on motivation and life of abstaining addicted individuals. There are also here individuals between my respondents who fully meet the addiction syndrome conditions defined by ICD as well as those who do not fully correspond with the ICD definition but there are some similar characteristics to addiction in their behaviour.
dc.description.department Institut mezioborových studií
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 37565
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2015-11-27


Files in this item

Files Size Format View Description
bobaliková_2016_dp.pdf 1.398Mb PDF View/Open None
bobaliková_2016_op.doc 52Kb Unknown View/Open None
bobaliková_2016_vp.pdf 487.1Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account