Formy a metody vzdělávání dospělých

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Formy a metody vzdělávání dospělých

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šigut, Zdeněk
dc.contributor.author Doležal, Lubomír
dc.date.accessioned 2016-11-20T23:30:28Z
dc.date.available 2016-11-20T23:30:28Z
dc.date.issued 2014-12-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/36857
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá metodami a formami vzdělávání dospělých v rámci Školního a výcvikového zařízení Hasičského záchranného sboru ČR. Teoretická část popisuje metody a formy profesního vzdělávání obecně dle odborné literatury a také jejich reálné využití v rámci Hasičského záchranného sboru. V praktické části analyzuji dotazníkové šetření zaměřené na vhodnost těchto metod a forem z hlediska subjektivních názorů frekventantů kurzů a subjektivních názorů lektorů.
dc.format 74 s. (15 166 slov)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject formy cs
dc.subject metody cs
dc.subject vzdělávání dospělých cs
dc.subject hasič cs
dc.subject lektor cs
dc.subject instruktor cs
dc.subject kvalifikace cs
dc.subject odborná způsobilost cs
dc.subject Školní a výcvikové zařízení HZS ČR cs
dc.subject historie cs
dc.subject forms en
dc.subject methods en
dc.subject education of adults en
dc.subject fireman en
dc.subject lecturer en
dc.subject instructor en
dc.subject qualification en
dc.subject competence en
dc.subject Training centre of FRS CR en
dc.subject history en
dc.title Formy a metody vzdělávání dospělých
dc.title.alternative Forms and Methods of Adult Education
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Hrnčiříková, Zuzana
dc.date.accepted 2016-01-26
dc.description.abstract-translated This thesis deals with the methods and forms of education of adults in Training Centre of Fire Rescue Service. The theoretical part describes the methods and forms of vocational education in general according to the scientific literature and also their real use within the Fire and Rescue Service. The practical part analyzes the survey focused on the appropriateness of these methods and forms according to subjective views of trainees and lecturers.
dc.description.department Institut mezioborových studií
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 37582
utb.result.grade D
dc.date.submitted 2015-11-30


Files in this item

Files Size Format View Description
doležal_2016_dp.pdf 2.741Mb PDF View/Open None
doležal_2016_op.doc 53.5Kb Unknown View/Open None
doležal_2016_vp.doc 53Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account