Vliv organizačních faktorů na produkci procesně-inovačních návrhů u dělnických pozic ve výrobních společnostech

DSpace Repository

Language: English čeština 

Vliv organizačních faktorů na produkci procesně-inovačních návrhů u dělnických pozic ve výrobních společnostech

Show full item record

No preview available
Title: Vliv organizačních faktorů na produkci procesně-inovačních návrhů u dělnických pozic ve výrobních společnostech
Author: Blahuš, Radek
URI: http://hdl.handle.net/10563/36859
Date: 2010-07-14
Publisher: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Page count: 124
Availability: Bez omezení


Abstrakt:

Dizertační práce se zabývá problematikou podpory dělníků v produkci procesně-inovačních návrhů a vlivem organizačních faktorů na tuto produkci. Hlavním cílem práce je navrhnout na základě výsledků výzkumu doporučení, vedoucí k vhodnému nastavení systému podporujícího produkci procesně-inovačních návrhů u dělníků ve výrobních společnostech. Pro naplnění tohoto cíle byly nejprve prozkoumány odborné dokumenty a informační zdroje související se zkoumanou problematikou. Poté byla definována teoretická východiska pro zpracování výzkumné části práce, byly stanoveny výzkumné hypotézy a metodiky prováděného výzkumu. Pro výzkumnou část práce byla oblast zkoumání zúžena na společnosti věnující se oblasti automotive. Sběr dat v rámci výzkumu byl proveden metodami dotazníkového šetření na vzorku 391 respondentů, polostrukturovaných rozhovorů s 19 respondenty a konzultací výsledků s odborníkem z praxe. Na základě získaných poznatků byly ověřeny výzkumné hypotézy, byl sestaven model produkce procesně-inovačního návrhu a byla stanovena doporučení pro nastavení systému podporujícího dělníky v produkci procesně-inovačních návrhů. Sestavený model a navržená doporučení byla poté zkonzultována s odborníkem z praxe z hlediska jejich praktické uplatnitelnosti ve velké výrobní společnosti. V závěru práce byla provedena syntéza přínosů dizertační práce pro teoretické poznání a pro praktické využití získaných poznatků ve výrobních společnostech. Mezi hlavní faktory identifikované jako podporující produkci procesně-inovačních návrhů mezi dělníky patří existence popsaného podporujícího systému ve společnosti; povzbuzování nadřízenými; dostatek zdrojů pro podání návrhu a očekávaný přínos pro zlepšovatele (očekávaná odměna, očekávané zlepšení pracovního prostředí, očekávaná zpětná vazba).

Citace závěřečné práce

Files in this item

Files Size Format View Description
blahuš_2015_dp.pdf 1.958Mb PDF View/Open None
blahuš_2015_op.pdf 1.433Mb PDF View/Open None
blahuš_2015_vp.pdf 801.6Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account