Formy partnerského soužití u mladých lidí v dnešní společnosti

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Formy partnerského soužití u mladých lidí v dnešní společnosti

Show simple item record

dc.contributor.advisor Palovčíková, Geraldina
dc.contributor.author Sadlonová, Lucie
dc.date.accessioned 2016-11-20T23:30:29Z
dc.date.available 2016-11-20T23:30:29Z
dc.date.issued 2014-12-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/36861
dc.description.abstract Bakalářská práce "Formy partnerského soužití u mladých lidí v dnešní společnosti" je zaměřena na analýzu partnerského chování mladých lidí a jejich představ o vstupu do partnerského soužití. Stanovený cíl je hledání odpovědi na otázku, jaké jsou postoje mladých žen a mužů k nesezdanému soužití a k instituci manželství a jaké formy partnerského soužití preferují mladí lidé jako dlouhodobou životní strategii. V teoretické části jsou definovány pojmy partnerství, nesezdané soužití, soužití osob stejného pohlaví, manželství, rodina a společnost, které jsou spjaty s výběrem partnera a volbou soužití. V praktické části jsou uvedeny výsledky dotazníkového šetření, věnovaného zkoumání volby formy prvního partnerského soužití a partnerského chování u mladých žen a mužů v České republice.
dc.format 65 stran
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject partnerství cs
dc.subject nesezdané soužití cs
dc.subject manželství cs
dc.subject registrované partnerství a rodina cs
dc.subject společnost cs
dc.subject partnerships en
dc.subject cohabition en
dc.subject marriage en
dc.subject registered partnership and family en
dc.subject society en
dc.title Formy partnerského soužití u mladých lidí v dnešní společnosti
dc.title.alternative Forms of Cohabitation of Young People in Modern Society
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Neslušanová, Silvia
dc.date.accepted 2016-01-27
dc.description.abstract-translated Bachelor thesis"Forms of partnership cohabitation among young people in the today´s society" is focused on the analysis of the partnership behaviour of young people and their ideas about the entry to cohabitation. Stated goal is answers the question, what are the attitudes of young women and men to unmarried cohabitation and the institution of marriage, and what forms of cohabitation prefer young people as a long-life strategy. The theoretical part defines in the concepts of partnerships, cohabitation, cohabitation of people of the same sex, the marriage, the family and society, that are connected with the selection of a partner and choosing cohabitation. In the practical part are listed the results of the questionnaire investigation, devoted to the examination of the options form the first cohabitation and partner behaviour among young women and men in the Czech Republic.
dc.description.department Institut mezioborových studií
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 37730
utb.result.grade E
dc.date.submitted 2015-11-27


Files in this item

Files Size Format View Description
sadlonová_2016_dp.pdf 1.449Mb PDF View/Open None
sadlonová_2016_op.docx 16.57Kb Unknown View/Open None
sadlonová_2016_vp.doc 58.5Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account