Aspekty mezigeneračního soužití a solidarity v rodině

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Aspekty mezigeneračního soužití a solidarity v rodině

Show simple item record

dc.contributor.advisor Oralová, Renata
dc.contributor.author Švarná, Magdalena
dc.date.accessioned 2016-11-20T23:30:29Z
dc.date.available 2016-11-20T23:30:29Z
dc.date.issued 2014-11-04
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/36862
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá problematikou mezilidských vztahů a poskytování pomoci a podpory v rámci současné širší rodiny. Pozornost je věnována také některým dějinným událostem, které ovlivnily dnešní podobu rodinného soužití. Dnešní mezigenerační soužití se od rodin našich předků v mnohém liší. Vícegenerační domácnosti nejsou zcela běžné; často se ale stávají východiskem z tíživé ekonomické situace způsobené rozpadem manželství, to znamená, že jsou útočištěm opuštěných rodičů (především matek) a jejich dětí. Snad nejzávažnějším problémem současnosti je nestabilita nukleárních rodin, která je negativním činitelem zasahujícím také do mezigeneračních vztahů. Naopak dobrým reprezentantem mezigeneračního soužití je pomoc a podpora, kterou poskytují prarodiče rodinám svých potomků. Oblast solidárního jednání vůči nejstarší generaci již ale naznačuje existující rozdílný pohled na potřeby mladých rodin a starých lidí. Péče o starého a nemohoucího jedince není u nás samozřejmostí a solidarita, ve své nejintenzivnější podobě (jako celodenní péče) je poměrně vzácným jevem.
dc.format 103
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Blízké vztahy cs
dc.subject generace cs
dc.subject hospicová péče cs
dc.subject mezigenerační soužití cs
dc.subject mezilidské vztahy cs
dc.subject osobní vztahy cs
dc.subject prarodičovští cs
dc.subject rodičovství cs
dc.subject rodina cs
dc.subject rodinná péče cs
dc.subject osobní péče cs
dc.subject pečující osoba cs
dc.subject solidarita cs
dc.subject Caregiver en
dc.subject close relationships en
dc.subject family en
dc.subject family care en
dc.subject generation en
dc.subject grandparenthood en
dc.subject hospice care en
dc.subject intergenerational cohabitation en
dc.subject interpersonal relationships en
dc.subject parenthood en
dc.subject personal care en
dc.subject personal relationships en
dc.subject solidarity en
dc.title Aspekty mezigeneračního soužití a solidarity v rodině
dc.title.alternative Aspects of Intergenerational Coexistence and Solidarity in Family
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Neslušanová, Silvia
dc.date.accepted 2016-01-25
dc.description.abstract-translated Thesis deals with interpersonal relationships and providing assistance and support within contemporary extended family. Attention is also given to some historical events, which affected present form of family life. Current appearance of intergenerational cohabitation is very different from that of our ancestors. Multigenerational households aren't common phenomenon, but they often become the only way to solve economic hardships caused by marital breakdown they often become a refuge for single parents (especially mothers) and their children. Perhaps the most significant problem of present days is instability in nuclear families, which negatively affects intergenerational relationships. On the contrary assistance and support provided by grandparents to the families of their descendants are a good example of intergenerational cohabitation. Area of solidary behavior towards oldest generation indicates different needs of young families and old people. Care of an old and infirm person can´t be taken for granted and solidarity in its most intense form (form of daycare) is relatively rare phenomenon.
dc.description.department Institut mezioborových studií
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in Pedagogy en
dc.identifier.stag 35939
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2015-11-30


Files in this item

Files Size Format View Description
švarná_2016_dp.pdf 2.577Mb PDF View/Open None
švarná_2016_op.docx 16.30Kb Unknown View/Open None
švarná_2016_vp.pdf 1.534Mb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account