Firemní kultura a učící se organizace

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Firemní kultura a učící se organizace

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šigut, Zdeněk
dc.contributor.author Trčková, Monika
dc.date.accessioned 2016-11-20T23:30:30Z
dc.date.available 2016-11-20T23:30:30Z
dc.date.issued 2014-11-04
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/36864
dc.description.abstract Diplomová práce "Firemní kultura a učící se organizace" je zaměřena na vymezení teoretických východisek firemní kultury a učící se organizace. Věnuje se zejména specifickému vzdělávání dospělých a psychosociálním souvislostem profesního zdokonalování zaměstnanců. V praktické části je proveden kvantitativní výzkum na pobočce přepravní společnosti, která se snaží být učící se organizací. Cílem práce je diagnostika firemní kultury a zmapování situace za účelem odhalení možných úskalí při poskytování služeb i fungování této organizační jednotky. Hlavním záměrem bude navrhnout řešení ze sociálně pedagogického hlediska, které by zlepšilo chod organizace i poskytování služeb veřejnosti.
dc.format 80 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Celoživotní učení cs
dc.subject firemní kultura cs
dc.subject hodnocení cs
dc.subject inovace cs
dc.subject kariéra cs
dc.subject komunikace cs
dc.subject konflikty cs
dc.subject lidské zdroje cs
dc.subject mezilidské vztahy cs
dc.subject normy cs
dc.subject odměny cs
dc.subject organizační chování cs
dc.subject personální management cs
dc.subject role cs
dc.subject týmová práce cs
dc.subject učící se organizace cs
dc.subject Lifelong learning en
dc.subject company culture en
dc.subject evaluation en
dc.subject innovation en
dc.subject career en
dc.subject communication en
dc.subject conflicts en
dc.subject human resources en
dc.subject interpersonal relationships en
dc.subject standards en
dc.subject rewards en
dc.subject organizational behavior en
dc.subject personnel management en
dc.subject role en
dc.subject teamwork en
dc.subject learning organization en
dc.title Firemní kultura a učící se organizace
dc.title.alternative Corporate Culture and Learning Organization
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Hrnčiříková, Zuzana
dc.date.accepted 2016-01-25
dc.description.abstract-translated The thesis "Company Culture and Learning Organization" focuses on defining the theoretical basics of a company culture and a learning organization. It particularly deals with specific adult education and psychosocial contexts of professional improvement of employees. Quantitative research on a branch of a transport company that strives to become a learning organization has been conducted in the practical part. The aim is diagnostics of company culture and situation analysis in order to detect the possible pitfalls in providing services and in the operation of this business unit. There will be effort to propose solutions from the socio-pedagogical point of view, which would improve the operation of the organization as well as providing services to the public.
dc.description.department Institut mezioborových studií
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in Pedagogy en
dc.identifier.stag 35942
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2015-11-13


Files in this item

Files Size Format View Description
trčková_2016_dp.pdf 1.729Mb PDF View/Open None
trčková_2016_op.doc 54Kb Unknown View/Open None
trčková_2016_vp.docx 15.59Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account