Supervize jako prevence syndromu vyhoření u pracovníků v sociálních službách

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Supervize jako prevence syndromu vyhoření u pracovníků v sociálních službách

Show simple item record

dc.contributor.advisor Skarupská, Helena
dc.contributor.author Ovsíková, Martina
dc.date.accessioned 2016-11-20T23:35:16Z
dc.date.available 2016-11-20T23:35:16Z
dc.date.issued 2015-12-01
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/36880
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá supervizí jako možným efektivním prostředkem v boji proti syndromu vyhoření. Zjišťuje, jak pracovníci v sociálních službách z jejich subjektivního pohledu hodnotí supervizi. Vymezuje, jaká jsou nejčastější rizika vzniku syndromu vyho-ření podle pracovníků v sociálních službách, a také objasňuje, jakým způsobem pracovníci v sociálních službách bojují proti vzniku syndromu vyhoření. Teoretická část popisuje sociální služby, osobnost sociálního pracovníka a pracovníka v sociálních službách. Dále se věnuje syndromu vyhoření, jeho příčinám, fázím vzniku, příznakům, prevencí a osobám, které jsou tímto syndromem ohroženy. V poslední kapitole popisuje supervizi, její cíle, funkce, druhy a formy a osobnost supervizora. Praktická část se zabývá kvantitativním výzkumným šetřením, jehož cílem bylo zjistit, zda pracovníci v sociálních službách považují supervizi za efektivní prostředek v boji proti syndromu vyhoření.
dc.format 83 s. (125 235 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject supervize cs
dc.subject syndrom vyhoření cs
dc.subject sociální služby cs
dc.subject pracovníci v sociálních službách cs
dc.subject prevence syndromu vyhoření cs
dc.subject supervision en
dc.subject burnout syndrome en
dc.subject social services en
dc.subject social service workers en
dc.subject prevention of burnout syndrom en
dc.title Supervize jako prevence syndromu vyhoření u pracovníků v sociálních službách
dc.title.alternative Supervision as Prevention of the Burnout Syndrom in Social Service Workers
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Haburajová Ilavská, Lenka
dc.date.accepted 2016-05-27
dc.description.abstract-translated This theses deals about the supervision of a potentially effective means against burnout syndrome. It finds how social service workers from their subjective perspective evaluated the supervision. It defines what are the most common risk of formation burnout syndrom in the opinion of the social service workers and also clarifies what are social service workers doing against burnout syndrome. The theoretical part describes social services, personality of social worker and social service worker. It also deals with burnout syndrome, it´s causes, phase of formation, symptoms, prevention and persons which are this syndrome treatened. In the last chapter describes supervision, it´s purpose, function, types and forms and personality of supervisor. The practical part deals with the quantitative research whose purpose was to find out if social service workers means the supervision is effective means against the burnout syndrome.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in Pedagogy en
dc.identifier.stag 41236
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2016-04-15


Files in this item

Files Size Format View Description
ovsíková_2016_dp.pdf 1.781Mb PDF View/Open None
ovsíková_2016_op.docx 21.96Kb Unknown View/Open None
ovsíková_2016_vp.docx 18.16Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account