Úskalí výchovy mentálně retardovaného dítěte v rodině

DSpace Repository

Language: English čeština 

Úskalí výchovy mentálně retardovaného dítěte v rodině

Show simple item record

dc.contributor.advisor Prášilová, Halka
dc.contributor.author Čápová, Markéta
dc.date.accessioned 2016-11-20T23:35:16Z
dc.date.available 2016-11-20T23:35:16Z
dc.date.issued 2015-12-04
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/36881
dc.description.abstract Moje bakalářská práce formou kvalitativního výzkumu sleduje metody rodičovské výchovy, snaží se o objevení úskalí dané výchovy a o nalezení možností jejího zefektivnění. Teoretická část práce je zaměřena na problém mentální retardace a dětské mozkové obrny - zde jsou popsány etiologie a příčiny těchto postižení. V praktické části jsem se pomocí pozorování a rozhovorů dozvěděla, jak a které konkrétní faktory ovlivňují kvalitu života sledované rodiny a snažila se o zlepšení socializace chlapce, nalezla možnosti zefektivnění výchovy a stala se jak z hlediska psychického tak i sociálního pro tuto rodinu přínosem.
dc.format 49
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Mentální retardace cs
dc.subject dětská mozková obrna cs
dc.subject výchova a její úskalí cs
dc.subject hodnotová orientace cs
dc.subject socializace cs
dc.subject Mental retardation en
dc.subject mental challenge en
dc.subject cerebral palsy en
dc.subject education and its problems en
dc.subject socialization en
dc.subject values orientation en
dc.title Úskalí výchovy mentálně retardovaného dítěte v rodině
dc.title.alternative Difficulties of Education of Mentally Handicapped Children in Family
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Jůzlová, Hana
dc.date.accepted 2016-06-06
dc.description.abstract-translated The aim of my Bachelor"s work, which will inform through qualitative research, is to observe the methods that parents use to educate their mentally challenged children, the dificulties they face and ways to improve the situation. The theory part is devoted to the problems of mental retardation and cerebral palsy. The etiology and causes of these disabilities are described. In the practical part, I share my observations of the family taken from dialogues with them, and discuss the particular factors which have influenced the quality of their family life. I tried to improve the socialisation of the boy by exploring possibilities for more effective education. I attempted to contribute to the family both from psychological and social points of view.
dc.description.department Institut mezioborových studií
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 41237
utb.result.grade D
dc.date.submitted 2016-04-29
local.subject mentálně postižené děti cs
local.subject mentálně retardovaní cs
local.subject děti cs
local.subject children with mental disabilities en


Files in this item

Files Size Format View Description
čápová_2016_dp.pdf 1002.Kb PDF View/Open None
čápová_2016_op.doc 57Kb Unknown View/Open None
čápová_2016_vp.docx 19.83Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account