Dětské prekoncepty o fungování lidského těla

DSpace Repository

Language: English čeština 

Dětské prekoncepty o fungování lidského těla

Show simple item record

dc.contributor.advisor Wiegerová, Adriana
dc.contributor.author Dalajková, Andrea
dc.date.accessioned 2016-11-20T23:35:16Z
dc.date.available 2016-11-20T23:35:16Z
dc.date.issued 2015-11-24
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/36882
dc.description.abstract Bakalářská práce má teoreticko-empirický charakter a zabývá se prekoncepty dětí předškolního věku o fungování trávicí soustavy. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy a teorie, ze kterých autorka v práci vychází. V textu je také věnována pozornost analýze výzkumů k tématu, s důrazem na způsoby, jak může pedagogika a především učitel mateřské školy na prekoncepty reagovat. V empirické části je představený kvalitativní výzkum prováděný metodami rozhovorů s dětmi předškolního věku, analýzy dětské kresby trávicí soustavy a následného pojmového mapování. V závěru práce jsou interpretovány výsledky a odpovědi dětí na otázky.
dc.format 69
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject prekoncepty cs
dc.subject dětské naivní teorie cs
dc.subject miskoncepce cs
dc.subject dětská pojetí cs
dc.subject učitel mateřské školy při práci s prekoncepty cs
dc.subject preconceptions en
dc.subject children's naive theory en
dc.subject misconception en
dc.subject children's conception en
dc.subject a nursery school teacher working with preconceptions en
dc.title Dětské prekoncepty o fungování lidského těla
dc.title.alternative Children's conceptions about functioning of the human body
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Gavora, Peter
dc.date.accepted 2016-06-06
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis has theoretical and empirical character and deals with the preconceptions of preschool children about the functioning of the digestive system. Basic concepts and theories from which author of the thesis uses as base are defined in the theoretical part. The text also pays attention to the analysis of research on the topic, emphasizes the ways in which education and especially the kindergarten teacher can respond to preconceptions. The qualitative research conducted by interviews with preschool children, analysis of children's drawings of digestive system and the subsequent concept mapping is presented in the empirical part of the thesis. In conclusion, the results and children's answers to questions are interpreted.
dc.description.department Ústav školní pedagogiky
dc.thesis.degree-discipline Učitelství pro mateřské školy cs
dc.thesis.degree-discipline Preschool Teacher Training en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 41250
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2016-04-25
local.subject děti předškolního věku cs
local.subject přírodověda cs
local.subject lidské tělo cs
local.subject preschool children en
local.subject natural history en
local.subject human body en


Files in this item

Files Size Format View Description
dalajková_2016_dp.pdf 2.420Mb PDF View/Open None
dalajková_2016_op.docx 17.34Kb Unknown View/Open None
dalajková_2016_vp.docx 18.59Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account