Polarity práce univerzitních mateřských škol na příkladě mateřské školy Qočna

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Polarity práce univerzitních mateřských škol na příkladě mateřské školy Qočna

Show simple item record

dc.contributor.advisor Majerčíková, Jana
dc.contributor.author Maňásková, Dominika
dc.date.accessioned 2016-11-20T23:35:16Z
dc.date.available 2016-11-20T23:35:16Z
dc.date.issued 2015-11-24
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/36883
dc.description.abstract Bakalářská práce je zaměřena na problematiku univerzitních mateřských škol. Teoretická část sumarizuje poznatky týkající se vývoje předškolních institucí, opatření pro slaďování profesního a rodinného života, firemních mateřských škol, charakteristiky univerzitních mateřských škol a jejich specifik. Praktická část bakalářské práce popisuje kvalitativně orientovaný výzkum, který byl realizovaný prostřednictvím interview s učitelkami a rodiči univerzitní mateřské školy. Na základě analýzy interview byly zjištěny specifické faktory působící na fungování univerzitní mateřské školy.
dc.format 78 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject univerzitní mateřská škola cs
dc.subject firemní mateřská škola cs
dc.subject prorodinná opatření cs
dc.subject university nursery schools en
dc.subject company nurseries en
dc.subject pro-family measures en
dc.title Polarity práce univerzitních mateřských škol na příkladě mateřské školy Qočna
dc.title.alternative The polarity of university nursery school work on example of Qočna nursery school
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Wiegerová, Adriana
dc.date.accepted 2016-06-09
dc.description.abstract-translated This Bachelor thesis is focused on the issue of university nursery schools. The The theoretical part summarized knowledges concerning the development of pre-school institutions, measures for reconciling work and family life, company nurseries, characteris-tics of the university nursery schools and their specifics. The practical part describes qualitatively oriented research, which was conducted through interviews with teachers and parents of university nursery school. Based on the analysis of the interviews were identified specific factors affecting the functioning of the university nursery school.
dc.description.department Ústav školní pedagogiky
dc.thesis.degree-discipline Učitelství pro mateřské školy cs
dc.thesis.degree-discipline Preschool Teacher Training en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 41251
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2016-04-26


Files in this item

Files Size Format View Description
maňásková_2016_dp.pdf 1.653Mb PDF View/Open None
maňásková_2016_op.docx 17.67Kb Unknown View/Open None
maňásková_2016_vp.docx 19.41Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account