Využití didaktických prostředků ve výuce chemie na střední škole

DSpace Repository

Language: English čeština 

Využití didaktických prostředků ve výuce chemie na střední škole

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ondrášová, Monika
dc.contributor.author Bachanová, Veronika
dc.date.accessioned 2016-11-20T23:35:16Z
dc.date.available 2016-11-20T23:35:16Z
dc.date.issued 2015-11-24
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/36884
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá problematikou didaktických prostředků ve výuce chemie na střední škole. Chemie patří k málo oblíbených předmětům. K větší oblíbenosti může dost přispět vhodně zvolený didaktický prostředek obzvláště využití moderní techniky. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část bakalářské práce se zabývá zařazením chemie do oboru přírodovědných předmětů, prezentací poznatků a názorů na význam používaných didaktických prostředků. V praktické části je popsán výzkum, který se aplikoval na středoškolské učitele chemie ve Zlínském kraji. Byl sestaven dotazník a provedlo se zjištění využívaných didaktických pro-středků ve výuce chemie. Následně bylo vypracováno doporučení pro pedagogickou praxi.
dc.format 62 s. (66 935 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject chemie cs
dc.subject didaktické prostředky cs
dc.subject chemická hra cs
dc.subject multimediální prostředky cs
dc.subject chemistry en
dc.subject didactic tools en
dc.subject chemical game en
dc.subject multimedia tools en
dc.title Využití didaktických prostředků ve výuce chemie na střední škole
dc.title.alternative Didactic tools in the teaching of chemistry at high school
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Kočvarová, Ilona
dc.date.accepted 2016-06-15
dc.description.abstract-translated This Bachelor thesis deals with problematics of didactic tools used in the teaching of che-mistry at high school. Chemistry is considered as one of the least favourite subjects. To increase popularity of this subject can help appropriately chosen didactic tool especially the use of modern techniques. The thesis is divided into the theoretical and practical part. The theoretical part deals with the classification of chemistry into the subjects of natural science, presentation of findings and opinions on the importance of used didactic tools. The practical part describes the research, which was applied on the chemistry teachers at the secondary school in the Zlin region. The questionnaire was made to find didactic tools used in the teaching chemistry. And subsequently there was compiled the list of recom-mendations for pedagogical practice.
dc.description.department Ústav školní pedagogiky
dc.thesis.degree-discipline Učitelství odborných předmětů pro SŠ cs
dc.thesis.degree-discipline Secondary School Teachers´ Training in Specialized Subjects en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 41252
utb.result.grade D
dc.date.submitted 2016-04-26
local.subject střední školy cs
local.subject didaktické hry cs
local.subject odborné předměty cs
local.subject didaktické pomůcky cs
local.subject multimediální pomůcky cs
local.subject secondary schools en
local.subject educational games en
local.subject specialized school subjects en
local.subject teaching aids en
local.subject multimedia tool en


Files in this item

Files Size Format View Description
bachanová_2016_dp.pdf 2.070Mb PDF View/Open None
bachanová_2016_op.docx 20.36Kb Unknown View/Open None
bachanová_2016_vp.docx 16.61Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account