Didaktické testy v práci učitele ekonomiky na střední škole

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Didaktické testy v práci učitele ekonomiky na střední škole

Show simple item record

dc.contributor.advisor Chráska, Miroslav
dc.contributor.author Derková, Zuzana
dc.date.accessioned 2016-11-20T23:35:17Z
dc.date.available 2016-11-20T23:35:17Z
dc.date.issued 2015-11-24
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/36885
dc.description.abstract Didaktické testy jsou vhodným prostředkem k poskytnutí zpětné vazby ve vyučovací čin-nosti učitelů i učební činnosti žáků. Cílem bakalářské práce je konstrukce didaktického testu z oblasti ekonomie a následné ověření testu na vybraném vzorku žáků s cílem jeho optimalizace. Teoretická část práce se věnuje konstrukci didaktického testu a pedagogické diagnostice. V praktické části je popsána tvorba didaktického testu, jeho příprava, složení i zadání s cílem splnění daných parametrů. Dále je pak test optimalizován a jsou navrhnuty doporučení pro praxi včetně klasifikace. Navržený test je připraven k použití ve druhém ročníku učebních oborů.
dc.format 69 s. (88 429 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject didaktický test cs
dc.subject hodnocení vědomostí cs
dc.subject testování v ekonomice cs
dc.subject achievment test en
dc.subject assessment skills en
dc.subject testing in economics en
dc.title Didaktické testy v práci učitele ekonomiky na střední škole
dc.title.alternative Achievement Tests in the Work of a Specialised Subject Economics in High School
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Kočvarová, Ilona
dc.date.accepted 2016-06-16
dc.description.abstract-translated Achievment tests are an important tool for offer valuable feedback about the level of success of the teacher's teaching and the pupils' learning activities. The goal of this bachelor's thesis is to construct and verify an achievement test for high school economics science. The theoretical part is devoted to the construction of educational achievement test and diagnostics. The practical part describes the creation of didactic test, its preparation, composition and assignment with goals of set the parametrs. Then it is optimized test and are designed recommendations for practice , including classification. The proposed test is ready for use in the second year of secondary school .
dc.description.department Ústav školní pedagogiky
dc.thesis.degree-discipline Učitelství odborných předmětů pro SŠ cs
dc.thesis.degree-discipline Secondary School Teachers´ Training in Specialized Subjects en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 41253
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2016-04-25


Files in this item

Files Size Format View Description
derková_2016_dp.pdf 2.166Mb PDF View/Open None
derková_2016_op.docx 20.00Kb Unknown View/Open None
derková_2016_vp.docx 18.55Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account