Komparace pracovní spokojenosti učitelů na státní a na soukromé střední školy

DSpace Repository

Language: English čeština 

Komparace pracovní spokojenosti učitelů na státní a na soukromé střední školy

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kočvarová, Ilona
dc.contributor.author Snopek, Lukáš
dc.date.accessioned 2016-11-20T23:35:17Z
dc.date.available 2016-11-20T23:35:17Z
dc.date.issued 2015-12-18
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/36892
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá srovnáním pracovní spokojenosti učitelů na veřejné a soukromé střední škole stejného zaměření. Práce je složena z dvou částí, a to teoretické a praktické. V teoretické části je provedena rešerše literárních zdrojů, praktická část je stavěna na provedeném dotazníkovém šetření. Toto šetření proběhlo za pomoci standardizovaného dotazníku pracovní spokojenosti "Job Satisfaction Survey". Jako průzkumný soubor je využito 30 pedagogů z veřejné střední školy a 27 pedagogů ze soukromé střední školy stejného zaměření. Ze získaných dat je patrné, že učitelé na veřejné střední škole jsou více spokojeni, než učitelé na škole soukromé.
dc.format 66 s. (91 313 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject učitel cs
dc.subject soukromá škola cs
dc.subject veřejná škola cs
dc.subject pracovní spokojenost cs
dc.subject pracovní nespokojenost cs
dc.subject teacher en
dc.subject private school en
dc.subject state school en
dc.subject job satisfaction en
dc.subject job dissatisfaction en
dc.title Komparace pracovní spokojenosti učitelů na státní a na soukromé střední školy
dc.title.alternative A Comparative Analysis of Job Satisfaction Among Teachers of Private and Public High Schools
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Lukášová, Hana
dc.date.accepted 2016-06-15
dc.description.abstract-translated The subject of the dissertation is a comparison of job satisfaction of state secondary and private secondary school teachers. Both schools have the same specialisation. This piece of work comprises of two parts. One is theoretical and the other one is practical. The theoretical part includes literature search and the practical part is based on conducted questionnaire survey. This survey was carried out via standardised questionnaire - that is " Job Satisfactory Survey". As a survey sample 30 teachers from state secondary school and 27 teachers from private secondary school both of the same specialisation were used. It's clear from the results that teachers from state school expressed more job satisfaction than the ones from private school.
dc.description.department Ústav školní pedagogiky
dc.thesis.degree-discipline Učitelství odborných předmětů pro SŠ cs
dc.thesis.degree-discipline Secondary School Teachers´ Training in Specialized Subjects en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 41262
utb.result.grade D
dc.date.submitted 2016-04-26
local.subject pracovní spokojenost cs
local.subject státní školství cs
local.subject soukromé školy cs
local.subject job satisfaction en
local.subject state education en
local.subject private schools en


Files in this item

Files Size Format View Description
snopek_2016_dp.pdf 2.577Mb PDF View/Open None
snopek_2016_op.docx 20.46Kb Unknown View/Open None
snopek_2016_vp.docx 20.29Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account